Terug naar overzicht

Minder meldingen ongewenst gedrag

Eenenveertig studenten en medewerkers meldden in 2002 ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersonen van de Hogeschool Brabant. Dat is minder dan een jaar eerder. Toen kwamen er nog drieënvijftig meldingen binnen, zo blijkt uit het jaarverslag van het College van Vertrouwenspersonen.
Ruim een derde van alle meldingen komt voort uit conflicten op de werkvloer. Volgens de vertrouwenspersonen heeft dit onderwerp de komende jaren extra aandacht en zorg nodig. Zeker nu er de komende jaren in het kader van het Meerjarenbeleidsplan gereorganiseerd wordt.
Verder werd er bij de vertrouwenspersonen in 2002 vijf keer seksuele intimidatie gemeld, waarvan drie keer op de Faculteit Techniek & Natuur. Daar werd ook melding gemaakt van een student-docent relatie. Sinds oktober vorig jaar heeft ook de Academie voor ICT & Management een vertrouwenspersoon. Daar is in 2002 geen beroep op gedaan. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?