Terug naar overzicht

Minder vooraanmeldingen Bouwkunde

Het aantal vooraanmeldingen voor de opleiding Bouwkunde in Tilburg is gedaald. Eind mei hadden zich 20 procent minder belangstellenden voor een voltijdstudie Bouwkunde gemeld dan een jaar eerder.
Van 147 aanmeldingen in 2002 zakt het aantal naar 117 voltijdstudenten.
Landelijk gezien daalt het aantal aanmeldingen voor de opleiding Bouwkunde licht.
De vier grootste bouwkundeopleidingen van Nederland kampen dit jaar allemaal met een verlies. De Hogeschool van Utrecht heeft 30 procent minder vooraanmeldingen. Het aantal in Den Bosch is met 20 procent gedaald en de Hogeschool van Amsterdam verliest 7 procent.
Het marktaandeel van de Tilburgse opleiding is met twee procent gedaald, maar de Hogeschool Brabant heeft na de Hogeschool Amsterdam de grootste opleiding Bouwkunde in huis.
Opvallend is dat bij de scholen in de regio, de Hogeschool Zeeland, Hogeschool Zuijd en Hogeschool van Arnhem & Nijmegen de bouwkundeopleiding wel wat groeit.
‘De boodschap is helder’, zegt Peter Hollants, manager van de Afdeling Bouw & Management in Tilburg. ‘Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn.’ Zo spelen volgens hem de nieuwbouw van de Hogeschool Zuijd in Heerlen, die ook een nieuwe opleiding architectuur is gestart, een rol in de dalende cijfers. ‘Voorheen hadden we veel studenten uit Limburg. Een aantal van hen trekt nu vanwege de vernieuwingen naar de Hogeschool in Heerlen’, zegt Hollants.
Een andere oorzaak is de stroom mts’ers die opdroogt. Hollants: ‘Wij vingen de mts’ers uit Breda, Helmond en de rest van Oost-Brabant op. Deze stroom wordt minder, omdat het aantal mts’ers bij het ROC afneemt.’
Het onderwijsprogramma voor mts’ers dat sinds september 3,5 jaar duurt in plaats van 3 jaar kan ook studenten weerhouden zich aan te melden. ‘In Den Bosch duurt de opleiding voor mts’ers drie jaar. In Rotterdam is dat slechts 2,5 jaar. Studenten kiezen misschien voor een kortere opleiding.’
Tot slot noemt Hollants nog de demografische ontwikkelingen als oorzaak voor het dalend aantal studenten, dat overigens ook voor andere faculteiten aan de Hogeschool Brabant geldt. ‘Daar zou eens onderzoek naar moeten komen.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?