Terug naar overzicht

Onderhurende student kan onder boete uit

Onderhurende studenten die als gevolg van de koppelingswet worden gekort op hun studiebeurs, kunnen bij de overheid terecht voor een luisterend oor. Huren de studenten noodgedwongen onder, dan is er een kans dat de student boetevrij blijft.
Nijs zei gisteren in de Tweede Kamer dat studenten die buiten hun schuld om niet aan de regels kunnen voldoen, buiten schot moeten blijven. In alle andere gevallen wordt de uitwonendenbeurs omgezet in een thuiswonenden beurs, een terugval van 220 naar ruim 70 euro. De SP verzocht staatssecretaris Nijs deze regel met een jaar op te schorten, maar die voelt daar niets voor. Van 97 procent van de uitwonenden kloppen de gegevens dan ook gewoon.

Het afgelopen studiejaar hebben de eerstejaarsstudenten – de wet wordt stapsgewijs ingevoerd – nog respijt gehad. De wet levert juist onder deze groep nog wel eens problemen op, omdat ze soms noodgedwongen onderhuren. Huisbazen die zelf in een huurhuis wonen, willen vaak niet dat studenten hun feitelijke adres opgeven. Dat zou de verhuurder zijn huursubsidie kosten.
GroenLinks probeert het euvel te verhelpen met een hospitaregeling, die huurders in staat stelt leegstaande ruimtes in hun huis aan studenten te verhuren zonder subsidieverlies. Dit plan wordt volgens woordvoerder Van Gent genegeerd. ‘Maar dat gaat al jaren zo’, verzuchtte ze na het debat.

De koppelingswet met de daarbij behorende uitwonendentoets gaat onderhuurders vanaf 1 juli geld kosten. Dit gegeven vloeit voort uit de wettelijke plicht dat burgers altijd correcte gegevens verstrekken aan overheden.
Onlangs voerde de IB-Groep een uitwonendentoets uit. Dat leverde iets meer dan 3000 eerstejaars op die hun gegevens niet op orde hadden. Het ISO heeft deze studenten inmiddels opgeroepen de boete samen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau aan te vechten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?