Terug naar overzicht

Onderwijsbonden naar de rechter om bekostiging OALT

Onderwijsbonden AOb, CNV, CMHF en AVS spannen een kort geding aan tegen minister Van der Hoeven van Onderwijs. Ze zijn boos over een brief van de minister aan gemeenten en schoolbesturen, waarin zij aankondigt de bekostiging van OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) per augustus 2004 stop te zetten.
Van der Hoeven heeft de brief zonder overleg met de bonden verstuurd. Feitelijk is het een advies aan werkgevers om zich voor te bereiden op het ontslaan of laten afvloeien van OALT-leerkrachten, menen de onderwijsbonden. De organisaties hebben de minister gevraagd de brief in te trekken voor 6 juni. Nu zij aan dit verzoek geen gehoor heeft gegeven, stappen de bonden naar de rechter.
Aan de PABO in Breda start het komende studiejaar geen nieuwe groep studenten met de opleiding tot OALT-leerkracht. De directie van de faculteit heeft dit besloten omdat ze studenten niet de garantie kunnen geven dat ze hun opleiding kunnen afronden en werk kunnen vinden. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?