Terug naar overzicht

Onderzoek naar allochtone studenten

Binnen de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant is een onderzoek gestart naar het beleid ten aanzien van studenten met een allochtone achtergrond. Felicia Witteveen, decaan internationale studenten bij de Bredase hogeschool NHTV, is hiertoe tijdelijk aangesteld.
Zij gaat inventariseren hoe opleidingen, academies en faculteiten en de hogescholen Brabant en ’s-Hertogenbosch omgaan met allochtone studenten. Is er beleid, zijn er medewerkers aangesteld en is er begeleiding? Ook zoekt zij uit wat het beleid is van andere hogescholen op dit gebied. Het onderzoek spitst zich toe op studenten met een allochtone achtergrond die in Nederland zijn geboren en op de categorie vluchtelingen. Uitwisselingstudenten vallen buiten het onderzoek. Wel zal er afstemming plaatsvinden met medewerkers internationalisering.
Het onderzoek moet in november afgerond zijn. De onderzoekster zal dan komen met aanbevelingen voor beide hogescholen. Zij is gedetacheerd bij de Dienst Onderwijs & Studentenzaken (O&S) van de Hogeschool Brabant. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?