Terug naar overzicht

Raad van Alumni bij Bestuurskunde van start

Bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement is een Raad van Alumni van start gegaan. Het is voor zover bekend de eerste afgestudeerdenraad aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch.

De raad bestaat uit oud studenten die minimaal twee jaar geleden zijn afgestudeerd. Er zijn vertegenwoordigers van alle lichtingen. De opleiding is in 1985 gestart. Maandag 16 juni is de tweede vergadering van de Raad van Alumni. Voorzitter is Sytse Klarenbeek, afgestudeerd in 1998 en werkzaam bij NS Reizigers.
De raad is een aanvulling op de Opleidingscommissie, waarin onder meer studenten zitting hebben, en de Werkveldcommissie met functionarissen uit de praktijk. De bedoeling is dat er twee keer per jaar wordt vergaderd. ‘Maar met het oog op de aanstaande visitatie zullen zij vaker bij elkaar komen. De visitatiecommissie zal hun mening vragen over de opleiding in relatie met de praktijk’, zegt management-assistente Evelyne Brandenburg.
In de eerste vergadering zijn de sterke en zwakke punten van de opleiding Bestuurskunde besproken. Docent Arend Geul zal tijdens de tweede bijeenkomst de ontwikkeling van de opleiding uit de doeken doen. ‘De alumni vertelden dat er tijdens hun studietijd geen aandacht was voor spelling. Dat is in het programma aangepast. Nu moeten studenten een voldoende halen bij een zware test’, vertelt Brandenburg. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?