Terug naar overzicht

Studenten hebben geen zin in verenigingsleven

‘Vroeger was alles beter…?’ luidt de titel van een rapport over de gevolgen van het bachelor-masterstelsel voor studentenverenigingen. Het antwoord is volmondig ‘ja’, volgens de onderzoekers.

Studentenverenigingen kampen met steeds verder teruglopende ledentallen. Vooral voor bestuursfuncties zijn studenten tegenwoordig moeilijk te interesseren, klagen de verenigingen. De toegenomen druk om snel af te studeren en de noodzaak van bijbanen om de krappe beurs aan te vullen, worden traditioneel als oorzaak aangewezen, zeker sinds de invoering van het bachelor-masterstelsel.

Studentenbond ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen interviewden bijna duizend studenten over hun tijdsbesteding om te achterhalen of dat klopt. En ja: studiedruk (22 procent) en bijbanen (26 procent) worden veel genoemd als reden om zich niet aan te sluiten bij een studentenorganisatie. Maar andere hobby’s kosten ook veel tijd: het is voor 43 procent belangrijker. Toch is de belangrijkste reden gewoon gebrek aan belangstelling (54 procent). Ook zegt bijna de helft ‘al genoeg vrienden te hebben’.
Toch kon het nieuwe stelsel nog wel eens flinke invloed krijgen op de toestroom van leden bij de verenigingen. Meer dan de helft van de ondervraagde studenten wil graag in een andere stad of in het buitenland een masteropleiding volgen. Daardoor kunnen ze korter lid zijn in hun studiestad. Ook de verhoogde aanwezigheidsplicht tijdens colleges, die op veel plaatsen met de invoering van BaMa gepaard gaat, zorgt voor problemen.
Het zijn vooral actieve verenigingsleden die klagen over tijdgebrek. Een op de drie bestuursleden besteedt per week meer dan zestig uur aan zijn functie. Veel studenten bedanken om die reden voor de eer. Om meer studenten actief te krijgen, zouden er meer functies moeten komen die niet meer dan vijf uur per week kosten, luidt een van de aanbevelingen van het rapport.

Enige relativering is trouwens op zijn plaats, schrijft de Tilburge rector-magnificus Frank van der Duyn Schouten in het voorwoord van het rapport. Tijdgebrek is ook een kwestie van prioriteiten. ‘Twee uur per dag televisie kijken draagt weinig bij aan de kwalititeit van het bestaan’, waarschuwt hij. ‘Maar de koek is wel nagenoeg op.’ (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?