Terug naar overzicht

‘Studenten huisvesten in asielzoekerscentra’

Laat studenten in asielzoekerscentra wonen. Dat stellen D66-kamerleden Boris van der Ham en Lousewies van der Laan voor. De laatste doet daartoe vandaag een voorstel in het Algemeen Overleg Asielbeleid in de Tweede Kamer.
De vreemdelingenwet van Paars II heeft ervoor gezorgd dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt flink daalt. Daardoor komt er veel ruimte in opvangcentra vrij. D66 stelt voor om die te benutten voor studentenhuisvesting.
Om de kamernood aan te pakken kunnen studenten met name in grote steden en de omgeving daarvan gehuisvest worden in voormalige opvangcentra. D66 wil dan ook dat de regering bij het inkrimpen van het aantal asielzoekerscentra rekening houdt met de mogelijke nieuwe bestemming.
Het omvormen van opvangcentra tot studentenhuisvesting is vooral een snelle manier om de kamernood aan te pakken, meent D66-kamerlid Van der Ham. Hij denkt dat het ‘studentencomplexen creëert met een campusachtige uitstraling. Ook dat zou echt iets toevoegen aan het Nederlandse woningaanbod voor studenten’. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?