Terug naar overzicht

Studenten lenen een half miljard euro

Studenten in het mbo, hbo en wo hebben zich vorig jaar voor in totaal 480 miljoen euro in de studieschulden gestoken. Vijf jaar geleden was dat nog 250 miljoen.
Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Bij de berekening zijn de leningen in de vorm van een prestatiebeurs niet meegeteld. Want die verandert in een gift als de student genoeg studiepunten heeft gehaald.
De studentenbonden LSVb en ISO wijzen er al jaren op dat studenten steeds meer moeten lenen om rond te kunnen komen. Het zogeheten ‘normbudget’ – het bedrag dat het ministerie van Onderwijs maximaal aan studiefinanciering geeft – is sinds 1997 met 18 procent gestegen. Dit vanwege de hogere kosten van levensonderhoud en studiekosten. De basisbeurs ging in die periode maar negen procent omhoog. Daarmee komen dus steeds minder studenten uit de voeten – zelfs niet met ouderlijke bijdrage en/of een bijbaan.
Dat is ook terug te zien aan het aantal studenten dat recht heeft op een rentedragende lening. Volgens de Informatie Beheer Groep waren dat er in 1998 nog een dikke 320.000. In 2002 was dat aantal gestegen tot 360.000.
Van dat recht maken de studenten ook steeds meer gebruik. Vooral in het wo: daar werd in 1997 nog maar een kleine 19 procent van het totale budget voor rentedragende leningen opgenomen. Afgelopen jaar was dat al 38 procent, aldus het ministerie van Onderwijs.
Hbo’ers zijn traditioneel minder bereid om zich in de studieschulden te steken. Vorig jaar werd 19 procent van het beschikbare leenbedrag opgenomen. Maar dat is nog altijd een flinke een stijging ten opzichte van de 12 procent in 1997.
Daarnaast moet een groeiend aantal studenten grotere bedragen lenen omdat na vier jaar studeren het recht op de prestatiebeurs vervalt. Voor de invoering hiervan, in 1996, hadden studenten nog vijf jaar recht op een basisbeurs en begin jaren negentig zelfs nog zes jaar.
Ook de stijging van het studentenpopulatie speelt overigens een rol bij de groeiende schuldenlast. Tussen 1997 en 2002 steeg het aantal bij de Informatie Beheer Groep ingeschreven studenten van 450.000 tot 510.000. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?