Terug naar overzicht

Studentenhuisvesters investeren 200 miljoen

Zeven studentenhuisvesters willen tweehonderd miljoen euro investeren om de kamernood aan te pakken. Afgelopen week presenteerden ze een actieplan aan de Tweede Kamer.
Tot en met 2010 moeten er tienduizend kamers of zelfstandige eenheden bij komen in Utrecht, Den Haag, Delft, Leiden, Breda, Tilburg, Nijmegen, Wageningen en Enschede. Met alleen nieuwbouw en aankoop van bestaande (stad-)panden denken de stichtingen er niet te komen. Daarom willen ze ook kantoren en ziekenhuizen verbouwen tot studentencomplex.
Op de korte termijn hebben de vele duizenden kamerzoekenden in die steden daar nog weinig aan. Als tijdelijk onderdak moeten er drieduizend kamers komen in sloopwoningen, oude bejaardentehuizen, kantoren of prefab-eenheden.

In Brabant is Tilburg de stad met de snelst groeiende kamernood. In 2006 dreigt zelfs een tekort van duizend kamers. Wonen Midden Brabant wil daarom 350 eenheden realiseren door nieuw- en verbouw. Daar moeten nog 300 kamers bijkomen door de aankoop van bestaande panden. Ook in Breda, waar Wonen Midden Brabant door een fusie nu ook actief is, is meer woonruimte voor studenten nodig.

Bij de presentatie van het actieplan deed Kences, de koepel van studentenhuisvesters, een beroep op de politiek om te zorgen dat ook kamerbewonende studenten recht op huursubsidie krijgen. Daardoor zouden de nieuwbouwplannen sneller betaalbaar en rendabel worden.
Eind vorig jaar sprak de Tweede Kamer zich in een motie unaniem uit voor de uitbreiding van het recht op huursubsidie naar kamerbewonende studenten. Maar toenmalig minister Kamp (VROM) legde de wens van de Kamer naast zich naar. In het regeerakkoord van Balkenende is er geen letter over te vinden.
Reden voor de LSVb, die met Kences voor de huursubsidie had geijverd, om tijdens de presentatie van de plannen rondom het Kamergebouw te demonstreren. Een tweeëneenhalve meter groot mannelijk geslachtsdeel moest de leus ‘In gelul kun je niet wonen’ kracht bij zetten.

Maar ook als de huursubsidie voor kamerbewonende studenten er niet komt gaan de plannen door. Kences heeft een alternatief bedacht: de bouw van meer zelfstandige eenheden. Want die geven wel recht op huursubsidie.
Dat kost vooral de overheid geld, zo rekent Kences-directeur Gijsbert Mul voor. Als alle Nederlandse studentenhuisvesters de komend vijf jaar vijftienduizend eenheden bouwen, zal tachtig procent uit zelfstandige woonruimte bestaan. Dat kost de overheid twaalf miljoen euro subsidie. Mét huursubsidie voor studenten doen de stichting het precies andersom: twintig procent zelfstandig, de rest kamers. ‘Daarmee zouden overheid 2,8 miljoen euro besparen’, aldus Mul.
Zelf geven de huisvesters de voorkeur aan de bouw van kamers boven zelfstandige flats. Mul: ‘Vooral in het begin van de studie willen studenten de voorzieningen delen vanwege de sociale contacten. Een student wil in de keuken kunnen uithuilen over een niet gehaald tentamen.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?