Terug naar overzicht

Vakantiewerk lijkt moeilijker te vinden

Is het aanbod van vakantiewerk voor studenten kleiner dan vorig jaar? De meningen hierover zijn verdeeld. Van de recessie lijken tegengestelde effecten uit te gaan. In de gezondheidszorg is plaats genoeg, maar magazijn- en productiewerk ligt niet langer voor het oprapen.
‘Het aanbod is teruggelopen’, zegt Heinrich Naumann van Studentenbaan.nl. ‘Vooral in de zakelijke dienstverlening, zoals callcenters.’ Volgens hem zijn bedrijven wel eerder geneigd vakantiewerk en parttime werk aan te bieden in plaats van reguliere tijdelijke contracten. ‘Dat merken we aan het aantal nieuwe bedrijven dat bij ons vakantiewerk aanmeldt.’ Die toename is echter niet voldoende om de terugloop in het aanbod te compenseren, zodat het totale effect toch negatief is.
De vraag naar werk bij het online uitzendbureau daarentegen is constant gebleven. Toch verwacht Naumann dat zijn bureau iedereen zal kunnen helpen. ‘We zitten pas op eenderde van de maand juni. In juli en augustus neemt het aanbod altijd flink toe, vooral in de horeca. Afhankelijk van het mooie weer uiteraard.’

Ook Che Malete van Randstad in Leiden constateert een teruglopend aanbod. ‘Vorig jaar kwam het werk veel eerder binnen. Het aanbod van magazijn﷓ en productiewerk is duidelijk teruggelopen. In de gezondheidszorg daarentegen gaat het wel goed. Daar is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal vakantiebanen.’
Janneke Jager van de CNV Jongerenorganisatie heeft de indruk dat bedrijven door de recessie minder vakantiekrachten inschakelen. ‘Ze kiezen er eerder voor collega’s die niet met vakantie zijn wat harder te laten werken.’ In de zorg worden volgens haar wel meer vakantiebanen vervuld. ‘Dat is echter niet het gevolg van een groter aanbod, maar van een betere invulling.’ De bond onderhoudt een website met belangrijke tips over vakantiewerk (vakantiebaantje.com).
Niet alle bureaus hebben last van een eventuele negatieve trend. Rogier Telder van Unique meldt zelfs een ‘veel groter aanbod’ van vakantiewerk dan vorig jaar. ‘Door de landelijke coördinatie kunnen wij slagvaardig optreden. We zien vooral veel vraag naar administratieve krachten.’ Het uitzendbureau heeft dit jaar voor het eerst een vakantieprojectbureau opgezet, met een speciale vacaturesite (vakantiewerk.nl).
Ook Buro de Werkstudent is positief. Rachid Outaklla: ‘We hebben wel een overschot aan studenten die vakantiewerk zoeken, maar het aanbod is even groot als vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat wij een bekend bureau zijn.”’
Vorig jaar was er door de afzwakkende economie aantoonbaar sprake van een daling van het aantal vakantiewerkers. Een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van MKB﷓Nederland wees toen uit dat er plaats was voor 800.000 vakantiekrachten, tegen een miljoen in de zomer van 2001. Over dit jaar zijn vooralsnog geen cijfers voorhanden. Ook het landelijke Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft geen informatie over vakantiewerk. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?