Terug naar overzicht

Veranderplan opnieuw niet goedgekeurd

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft voor de derde keer geen instemming gegeven aan het Meerjarenbeleidsplan voor de Stichting Brabantse Hogescholen. Onduidelijkheid over de inrichting van het Leer- & Innovatiecentrum (LIC) en de positie hiervan ten opzichte van de ‘schools’ waren ook gisteren de reden van het niet goedkeuren van het plan.

Van de aanwezige raadsleden stemden tien tegen vier tegen het opnieuw ingediende voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur. De GMR wil dat het bestuur half september met een verbeterde notitie komt waarin de kaders en de inhoud van het LIC en de relatie met de schools (waarin de academies en faculteiten opgaan) en het masterinstituut worden beschreven.
In het veranderplan wordt onder meer voorgesteld op de locaties in Breda, Tilburg en Den Bosch een LIC in te richten. Dit zijn leeromgevingen waar studenten en docenten voor het onderwijs en ondersteuning terechtkunnen. Tevens zou in het centrum onder meer de onderwijskundige expertise ondergebracht worden.
De GMR-leden vroegen zich tijdens de vergadering af of de verantwoordelijkheden van de onderwijsontwikkeling bij de schools of het LIC liggen, of de schools verplicht zijn expertise van het LIC te betrekken en in hoeverre het LIC bijdraagt aan het centraliseren van het onderwijs. De aanwezige leden van de Raad van Bestuur en projectleiders konden de inrichting en positie van het LIC niet concreter invullen. ‘Zouden wij nu meer weten over het LIC en de schools, dan hadden we dat al opgeschreven’, stelde bestuursvoorzitter Harry Koopman. De projectgroepen die het LIC en de schools uitwerken zijn nog maar pas aan de slag, zo betoogde hij.

Het niet goedkeuren van het LIC heeft ook gevolgen voor de verbouwplannen van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. De notie Gebouw 2005, waarin een grootscheepse renovatie van het hogeschoolgebouw wordt voorgesteld, lag gisteren – voor de tweede keer – ook ter goedkeuring op tafel. Omdat de verbouwing voor een groot deel bestaat uit de vorming van het Leer- & Innovatiecentrum wilde de GMR deze plannen niet goedkeuren. De GMR wil binnenkort overleg over de bouwplannen met de Raad van Bestuur. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?