Terug naar overzicht

Beroep ongegrond: deeltijdstudent moet tentamen toch herkansen

Een deeltijdstudent Commerciële Economie aan de Hogeschool Brabant moet zijn tentamen herkansen. Hij had hiertegen beroep aangetekend bij het College van Beroep voor de Examens.
De student had tijdens het tentamen zijn bewijs van inschrijving niet bij zich, wat wel verplicht is. Hij heeft het tentamen toch gemaakt, maar dat wordt door de opleiding niet geaccepteerd. Herkansing van de toets vindt de student een te zware belasting.
De opleiding meent dat er vaak genoeg en op verschillende manieren naar de studenten is gecommuniceerd dat ze voor aanvang van een tentamen een bewijs van inschrijving moeten kunnen laten zien. Dat was onder meer te lezen in de inschrijvingsbrief van augustus 2002, de studiegids, een brief van december 2002 aan de deeltijdstudenten en in een nieuwsbrief.
Het College van Beroep is het met de opleiding eens dat er voldoende is gecommuniceerd naar de student dat deze een bewijs van inschrijving moet meenemen als hij aan een tentamen wil deelnemen. De opleiding heeft terecht besloten het tentamen niet te accepteren, meent het college en verklaarde het beroep van de student ongegrond. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?