Terug naar overzicht

Gamma-directeur Heyne naar GGz ‘s-Hertogenbosch

Gerton Heyne, directeur van de Faculteit Gamma, verlaat op 1 november de Hogeschool Brabant. Hij gaat dan werken als lid van de Raad van Bestuur van de GGz, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, in ‘s-Hertogenbosch.
In een brief aan de medewerkers van de faculteit licht Heyne, die sinds 2000 Gamma leidde, zijn vertrek toe. De reorganisatie van de Stichting Brabantse Hogescholen zal leiden tot het verdwijnen van academie- en faculteitsdirecties. Daardoor voelde Heyne zich ‘vrijer’ om zich extern te oriënteren. ‘Ook al had ik geen haast, ik meende toch te moeten reageren op een even onverwachte als aantrekkelijke mogelijkheid.’ Binnen een maand was de benoemeing bij de GGz ‘s-Hertogenbosch een feit.
De vertrekkende directeur vindt het tijdstip waarop het nieuws bekend wordt zelf ‘ongelukkig’. Omdat veel medewerkers net aan hun zomervakantie zijn begonnen, heeft hij daarom ieder van hen een brief op het thuisadres gestuurd.
Gerton Heyne, afkomstig van het onderzoeksinstituut IVA van de Universiteit van Tilburg, heeft gedurende zijn directeurschap onder andere een ambitieuze afslankingsoperatie en de samenvoeging van Gamma met de Academie voor Gedrag & Maatschappij van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch op touw gezet. Beide operaties zijn in een vergevorderd stadium. Heyne rekent erop dat zijn vertrek een succesvolle afronding niet in de weg zal staan.
Na de zomer beraadt Heyne zich met de tweede directeur Ria Wijnen en de Raad van Bestuur over de continuïteit van de directievoering. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?