Terug naar overzicht

Kinderdagverblijf naar keuze

Medewerkers van de Hogeschool Brabant kunnen vanaf 1 juli hun kinderen in een kinderopvang naar eigen keuze onderbrengen, zonder dat zij daarvoor een meerprijs hoeven te betalen. Daarnaast is kinderdagverblijf ’t Hogeschooltje niet langer exclusief voor kinderen van hogeschoolmedewerkers.

Tot nu toe konden medewerkers hun kroost alleen op kinderopvang ’t Hogeschooltje kwijt, als ze geen meerprijs wilden betalen. Die meerprijs kon oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Dat is nu verleden tijd. Ouders kunnen nu kiezen voor een crèche bij hun in de buurt en betalen daarvoor alleen een inkomensafhankelijke bijdrage, zoals bij ’t Hogeschooltje ook het geval is. De gekozen crèche moet wel voldoen aan de wettelijk gestelde normen voor deze branche. Daarnaast is ’t Hogeschooltje niet langer alleen toegankelijk voor kinderen van hogeschoolmedewerkers. Andere kinderen kunnen er ook naar toe.
De hogeschool heeft besloten niet langer samen te werken met Humanitas. Deze organisatie voert niet alleen de bedrijfsvoering van ’t Hogeschooltje, maar regelde ook de bemiddeling en financiële afwikkeling van de kinderopvang van hogeschoolmedewerkers. Over dit laatste punt waren klachten. De hogeschool heeft daarom besloten in zee te gaan met MIK (Maatwerk in Kinderopvang). Humanitas blijft wel zelfstandig ’t Hogeschooltje runnen. Het wordt in feite een gewoon kinderdagverblijf, dat voor iedereen toegankelijk is. MIK regelt vanaf 1 juli de plaatsing van kinderen en de financiële afwikkeling voor alle medewerkers van de Stichting Brabantse Hogescholen. In Den Bosch deed dat een plaatselijke organisatie, maar die stopte ermee.
Het is de bedoeling binnenkort de regeling kinderopvang van de Hogeschool Brabant ook uit te breiden met naschoolse opvang en gastouderopvang. Er komt waarschijnlijk ook een persoonsgebonden budget, wat inhoudt dat een medewerker een bepaald aantal dagdelen opvang vergoed krijgt. Die dagdelen kan hij zelf verdelen over de jaren dat zijn kind opvang nodig heeft. Voor ouders die nu al gebruik maken van de regeling en mogelijk over het budget heen gaan, komt een overgangsregeling. Het conceptplan van deze nieuwe regeling moet nog goedgekeurd worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Yvonne Jurjus, jurist bij personeelszaken, verwacht dat er in september meer duidelijkheid is. Als alles doorgaat bestaat er straks een uniforme regeling tussen de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant, samen de Stichting Brabantse Hogescholen.

Voor kinderen op ’t Hogeschooltje verandert er niks. Zij kunnen daar gewoon naar toe blijven gaan. Wie op de wachtlijst staat, blijft er gewoon op. Ook voor kindplaatsen op andere crèches geldt dat er niks verandert (behalve dan dat de meerprijs vervalt). MIK neemt alles over. Meer informatie over MIK vind je op www.mik-online.nl. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?