Terug naar overzicht

“Medezeggenschapsraad akkoord met indeling ‘schools’”

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stemt in met de indeling van de ‘schools’, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat heeft de raad gisteren besloten.
Met 14 stemmen voor en 2 tegen stemde de GMR in met het voorstel van de Raad van Bestuur. Wel verbond de raad een aantal voorwaarden aan zijn instemming. Na vier jaar dient er een evaluatie plaats te vinden, er moet duidelijkheid komen over de inrichting van de International School en de aansturing en beheersbaarheid van de grote schools moet goed geregeld zijn.
Binnen de GMR rezen vragen over de International School, waar studenten worden ingeschreven die een Engelstalig curriculum volgen aan een van de opleidingen van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant. Verder stelde de raad vraagtekens bij de grootte van enkele schools. Binnen de raad werd gediscussieerd of het wenselijk is om een school van de omvang van Social Work te creëren, waarin 1800 studenten van de sociaal-agogische opleidingen van de beide hogescholen samenkomen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?