Terug naar overzicht

Plan: personeel in dienst van Juridische Hogeschool

Het is de bedoeling dat medewerkers van de nieuwe Juridische Hogeschool Tilburg/Den Bosch in dienst komen van de op te richten stichting. Dit staat in een notitie die gisteren is besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
In de Juridische Hogeschool worden de opleidingen Hbo-Rechten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en de gezamenlijke Tilburgse opleiding van de Fontys Hogescholen en Hogeschool Brabant ondergebracht. De laatste opleiding start komend jaar in een gebouw aan de St. Josephstraat.
De besturen van de instellingen willen een zelfstandige organisatie op poten zetten. Het meest voor de hand is de vorming van een stichting, zo staat in de notitie. Medewerkers komen dan in dienst van deze stichting.
De rechtspositie wordt ‘gerespecteerd’ en er wordt een ‘vertrouwenwekkend arrangement’ aangeboden. Dit laatste betekent dat er geen proeftijden en tijdelijke aanstellingen zijn en er een terugkeergarantie is voor twee tot drie jaar. De vakbonden zullen hierbij worden betrokken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?