Terug naar overzicht

Randstad hoger opgeleid

Het onderwijsniveau van de bevolking in de randstad is hoger dan in de rest van het land. Dat geldt ook als regionale verschillen in leeftijdsopbouw worden geëlimineerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vorige week nieuwe berekeningen gepubliceerd waaruit dat blijkt.
Dat er verschil bestaat in onderwijsniveau tussen regio’s was al langer bekend. Gebieden waar relatief veel ouderen wonen, zoals Limburg en Drente, scoren traditioneel lager. Logisch, luidt de gangbare verklaring, ouderen hebben nu eenmaal minder vaak hogere opleidingen gevolgd doordat die vroeger veel minder voorkwamen.
Het CBS heeft die traditionele uitleg tegen het licht gehouden. Om de factor leeftijd zoveel mogelijk te elimineren is op basis van de statistieken het onderwijsniveau berekend van uitsluitend de leeftijdgroep 25 tot 44-jarigen. De verschillen tussen de regio’s in percentages van de bevolking met hoger onderwijs werden daardoor nauwelijks beïnvloed. Een verklaring voor de hardnekkige regionale verschillen in onderwijsniveau heeft het CBS niet.

Alledrie de zuidelijke provincies vertonen in de berekening een lager dan gemiddeld aantal hoger opgeleiden. Het landelijk gemiddelde in die ‘jonge’ leeftijdsgroep bedraagt 29 procent. Noord-Brabant haalt 28 procent, Limburg 24 procent en Zeeland komt niet verder dan 22 procent.
De provincie Utrecht scoort het hoogst met 42 procent hoger opgeleide ‘jongeren’. Ook de randstadprovincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een meer dan gemiddeld onderwijsniveau. De noordelijke en oostelijke provincies scoren evenals het zuiden onder het gemiddelde. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?