Terug naar overzicht

Vakken ‘shoppen’ uitgebreid

Studenten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch kunnen vanaf het komend studiejaar makkelijker ‘shoppen’ bij andere opleidingen. Zes academies stellen vanaf komend studiejaar 22 cursussen open voor alle studenten van de hogeschool met een propedeusediploma.

Het zijn bestaande vakken, trainingen en cursussen waarvoor studenten studiepunten kunnen verdienen voor de ‘vrije studieruimte’. ‘Studenten kunnen een vak kiezen dat aansluit bij de opleiding of ze gaan een vak doen dat ze interessant vinden’, zegt Joyce van Berlo, onderwijskundig medewerker van het Bureau Innovatie & Kwaliteit (BIK).
Tot nu toe moesten studenten er zelf achteraan als ze een vak bij een andere opleiding of academie wilden volgen. Dat leidde tot onduidelijkheid over de mogelijkheden en de gang van zaken, stelt Van Berlo. De studentenfractie van de Hogeschool Medezeggenschapsraad heeft de zaak aangekaart, waarna de academiedirecties en het BIK de nieuwe regeling hebben ontworpen.
Geïnteresseerde studenten moeten zich vijf weken voor de aanvang van de cursus bij de onderwijsbureaus van de betreffende academie aanmelden. Zij schuiven aan bij de collega’s van de betreffende opleiding. Bij veel animo kan een opleiding besluiten tot het starten van een aparte groep. Degenen die zich aanmelden worden geacht daadwerkelijk de cursus te volgen en de toets te maken. De kosten worden met de opleiding van de deelnemer verrekend.

De Academie voor Financieel Management verzorgt één cursus voor buitenstaanders: bedrijfsethiek. Bij de Academie voor Gedrag & Maatschappij kunnen studenten bij twaalf vakken aanschuiven, van een training omgaan met stress tot het vak psychologie. De Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek stelt onder andere het vak waterbouwkunde ter beschikking terwijl de Academie Industrie & Informatica een inleiding internet verzorgt.
Bij de Academie voor Marketing & Internationaal Management kunnen studenten terecht voor Spaans voor beginners. De kunstacademie stelt een module mens & maat op zaterdag open voor niet-kunststudenten. De Academie voor Management biedt geen cursus aan.

Het volgen van cursussen bij andere opleidingen valt onder de ISA-regeling (Individuele Studie Activiteiten). Alle opleidingen hebben ruimte vrijgemaakt waardoor studenten activiteiten kunnen ondernemen die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen. De invulling van deze vrije studieruimte verschilt. ‘Sommige opleidingen geven studiepunten voor maatschappelijk relevante activiteiten zoals het ondersteunen van een vereniging. Bij andere opleidingen moet het aansluiten op de opleiding zoals een extra onderzoek. Dit blijft bestaan. De ISA-regeling is een aanvulling.’ (GR)

Meer informatie over de ISA-regeling staat op intranet onder het kopje ‘studeren’ en dan ‘buitenland/vrije ruimte’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?