Terug naar overzicht

“‘Weinig vrouwen in nieuw management’”

Bij de benoeming van topfuncties in de nieuwe organisatie, dreigen vrouwen buiten de boot te vallen. Dat stelt Birgit Croft, personeelsconsulent bij de Academie voor ICT & Management in het onderzoeksrapport ‘Het glazen plafond’.
In dat rapport geeft Croft de oorzaken van de onevenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities binnen de Stichting Brabantse Hogescholen (SBH).
Hoewel de Raad van Bestuur garandeert dat er bij de komende reorganisaties geen gedwongen ontslagen zullen vallen, twijfelt Croft of de huidige zittende vrouwelijke managers na de reorganisatie nog zullen terugkeren op leidinggevende functies. Als reden geeft ze dat de huidige man/vrouw verhouding bij managers dusdanig scheef is dat bij het vervallen van bijvoorbeeld 80 procent van de huidige functies dit verhoudingsgewijs betekent dat van de tien vrouwen er maar twee zullen terugkeren. ‘Er wordt geen voorkeursbeleid afgekondigd en de theorie geeft duidelijk aan dat vrouwen bij dit soort processen minder snel opvallen.’ Toch denkt Croft dat met name de functie van schooldirecteuren hen op het lijf geschreven is, omdat hierin zowel de managerskant als de inhoudelijke kant aan bod komen en vrouwen vaker voor dat soort functies kiezen.
Het is volgens Croft droevig gesteld met het aantal vrouwen dat doordringt tot de top van de Stichting Brabantse Hogescholen. Vrouwen ondervinden niet alleen hinder van de maatschappelijke opgelegde rol, maar Croft noemt ook andere oorzaken zoals sociale en organisatorische hindernissen, de op mannen geënte bedrijfscultuur, het ‘mannenberoep’ manager, de eenzaamheid die een vrouw als eenling aan de top ervaart, de eis op voltijdse beschikbaarheid en de eigen keuzes zoals kinderen of een inhoudelijke baan.
De SBH-cultuur, omschrijft Croft, als een gesloten, behoudende, extreem intern gerichte organisatie met een verticale organisatiestructuur en een informele werksfeer. ‘De cultuur wordt op dit moment bepaald door mannen. De beeldvorming over vrouwen is vaak stereotiep. De slechte communicatie bij de SBH is een dubbele handicap voor vrouwen aangezien ze niet actief worden betrokken bij het ‘old boys netwerk’; daarom missen ze meer informatie dan mannen.’
Om meer vrouwen te laten doorstromen in topfuncties adviseert Croft onder andere meer vrouwen uit te nodigen voor het informele circuit. ‘Hierin ligt een sturende rol van de Raad van Bestuur.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?