Terug naar overzicht

Bedrag 50 euro-regel gehalveerd

Het bedrag dat studenten van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch dienen te betalen bij te laat aanmelden voor tentamens, wordt met ingang van dit studiejaar verlaagd van 50 naar 25 euro. Dit is het gevolg van hevige kritiek op de vorig jaar ingevoerde 50 euro-regeling.
Studenten die zich te laat aangemeld hadden voor tentamens konden zich alsnog inschrijven als zij 50 euro onkostenvergoeding betaalden. Zij maken dan in een aparte groep de tentamens. Er was veel kritiek op deze maatregel. De Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) en vooral de studentenfractie Inspraak verzette zich hiertegen. De raad vond het bedrag te hoog en de regeling is niet op een deugdelijke manier aan de HMR of de academieraden voorgelegd.
Over de eerste drie blokken van vorig schooljaar hebben 180 studenten van de regeling gebruik gemaakt. Een berekening laat zien dat dit zo’n 25 euro aan extra kosten (surveillanten) met zich meebrengt. Omdat de regeling kostendekkend moet zijn en de hogeschool er niet op hoeft te verdienen, wordt het bedrag dit jaar gehalveerd. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?