Terug naar overzicht

MKB blij met hbo’ers in Innovatieplatform

MKB Nederland reageert enthousiast op de samenstelling van het Innovatieplatform. De organisatie van het midden en kleinbedrijf heeft goede hoop dat innovatie nu niet alleen een zaak van grote bedrijven en universiteiten wordt.
Zoals al in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet was afgesproken gaat premier Balkenende het platform leiden. Ook de ministers Brinkhorst van Economische Zaken en Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schuiven aan.
Balkenendes rechterhand als secretaris wordt Frans Nauta, die als voorzitter van de stichting Nederland Kennisland sterk heeft aangedrongen op invoering van het zogeheten Finse model. In Finland heeft een innovatieplatform onder leiding van de minister president geleid tot een sterke impuls van de kenniseconomie.

‘Ik ben niet ontevreden’, reageert Ton Ravesloot, secretaris technologiebeleid van MKB Nederland. ‘Het zijn mensen uit de praktijk, die dingen in beweging kunnen brengen.’ Hij ziet zijn sector goed vertegenwoordigd door beeldbepalende figuren, zoals voorzitter Frans Leijnse van de HBO Raad. ‘Het klikt goed tussen hbo’ers en mkb leden.’ Leijnse riep onlangs nog op de kenniscentra rond lectoraten op het hbo te versterken. Die centra spelen een belangrijke rol in het toepassen van kennis in het midden en kleinbedrijf. ‘Zo weten onderzoekers, studenten en ondernemers elkaar te vinden,’ aldus Ravesloot.
Ook de directeuren De Jager en Jouwsma van innovatieve technologische bedrijven vertegenwoordigen het mkb smaldeel in het platform. Daarnaast is de sector blij met het lidmaatschap van voorzitter Sistermans van de adviesraad AWT, hoogleraar Weijnen van de TU Delft en ook met Frans van Vught, rector magnificus en collegevoorzitter van de Universiteit Twente.
De universitaire wereld ziet zich ook vertegenwoordigd door rector magnificus Breimer van de Universiteit Leiden en de Wageningse hoogleraar Rietjens.
De belangen van het grote bedrijfsleven worden onder meer verdedigd door president Kleisterlee van Philips en Rinnooy Kan van de ING Groep. Verder maken voorzitter Nijkamp van onderzoeksfinancier NWO en SER voorzitter Wijffels deel uit van het selecte gezelschap van achttien personen.

Het platform gaat op 5 september van start met het vaststellen van de knelpunten die met voorrang aan de orde moeten komen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?