Terug naar overzicht

Nieuwe poging huursubsidie kamerbewoners

GroenLinks gaat opnieuw proberen om de huursubsidieregeling uit te breiden naar kamers van studentenhuisvesters. De partij heeft hiervoor weer een wetswijziging ingediend.
Met het plan willen GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent en de studentenbond LSVb de enorme kamernood aanpakken. Voor studentenhuisvesters is het moeilijk om nieuwbouw te realiseren die voor studenten betaalbaar is. Met huursubsidie zou dat veel gemakkelijker worden.
Voor zelfstandige eenheden (met eigen wc, douche, toilet en keuken) bestaat wel al recht op huursubsidie. Maar deze woninkjes hebben hogere bouwkosten.

Eerdere pogingen van de GroenLinks konden op veel sympathie van de Tweede Kamer rekenen. Een motie die huursubsidie voor kamerbewoners mogelijk moest maken, kreeg unanieme steun. Maar toen de oppositiepartij het plan in juni als voorstel voor een wetswijziging indiende, gaven CDA, VVD en LPF niet thuis. Minister Sybilla Dekker (VROM) mocht volstaan met de belofte van meer onderzoek.
In september komt Dekker met een actieplan tegen de kamernood. ‘Daar hebben we weinig vertrouwen in’, aldus een woordvoerder van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. De kans dat het wijzigingsvoorstel het deze keer haalt, schat hij daarentegen hoog in. ‘Het CDA stemde destijds tegen ons wetsvoorstel, omdat die fractie eerst het plan van Dekker wilde afwachten. Als dat er eenmaal is, ligt het voor de hand dat ze met ons meegaan.’ (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?