Terug naar overzicht

SP wil hoorzitting ontevreden personeel Inholland

De SP wil een hoorzitting met ontevreden personeel van Hogeschool Inholland in de vaste kamercommissie voor onderwijs. De socialisten nemen geen genoegen met de antwoorden van staatssecretaris Nijs op kamervragen over vermeende misstanden bij de hbo-gigant.
De SP had een reeks kritische vragen gesteld over ‘wanbeleid’ bij Inholland. Aanleiding was het feit dat het personeel een dag voor de zomervakantie werd medegedeeld dat alle tijdelijke docenten zouden moeten vertrekken. Na een oproep daartoe door het Inholland personeel in Alkmaar werd de kamercommissie bedolven onder de protesten vanuit andere vestigingen. Nijs geeft op de meeste SP vragen echter niet thuis: de school heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

De Socialistische Partij ziet in Inholland een commerciële wolf in subsidiekleren. De school zou zaken doen als verzekeraar, teveel uitgeven aan reclame en sponsoring, minder dan de helft van zijn budget aan onderwijs uitgeven, en goede (maar dure) scheepsbouwopleidingen afbouwen.
Nijs wijst in vrijwel alle antwoorden op de autonomie van de instelling. Zoals bij de vragen over de AllRisk shop, die verzekeringen verkoopt aan Inholland studenten. SP kamerlid Fenna Vergeer: ‘Ik wil zeker weten, dat hier geen belastinggeld naartoe gaat en of Inholland schade kan lijden als de verzekeringen niet rendabel lijken.’ Antwoord van Nijs: ‘Gegeven het bekostigingssysteem bepalen de instellingen zelf hoe zij hun uit ’s rijks kas bekostigde middelen besteden ten behoeve van het hoger onderwijs.’
Overigens is de AllRisk shop volgens Inholland het ‘kennis en expertisecentrum van de opleiding Financial Service Management’. Het is een BV (besloten vennootschap) waarvan de aandelen voor 100 procent eigendom zijn van Holding Inholland BV.
Ook wat de besteding van de rijksgelden betreft krijgen de scholen de vrije hand. Wel moet er volgens Nijs sprake zijn van een doelmatige besteding. Wie dat bepaalt? De instelling zelf. Nijs in antwoord op SP vragen over reclameactiviteiten van Inholland: ‘Het is aan de instelling om een verantwoorde afweging te maken of activiteiten en bestedingen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.’

Dezelfde terughoudendheid toont de staatssecretaris in antwoord op de vragen over het personeelsbeleid op de Opleiding Leraren Basisonderwijs van Inholland in Alkmaar. Waar de SP spreekt van ‘afbraak van de onderwijskwaliteit’ en een ‘onevenredig groot aandeel aan overhead’, stelt Nijs het visitatierapport af te wachten.
Het door de SP gelaakte personeelsbeleid op de school ‘behoort tot de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf’. Nijs verwijst naar de CAO onderhandelingen. ‘Ik ben daar geen partij bij.’ Verder ziet ze geen reden een onderzoek in te stellen naar het opleidingsniveau van het personeel. Volgens de SP geeft Inholland de voorkeur aan lager opgeleiden, omdat die goedkoper zijn.

Vergeer wil het bekostigingssysteem (‘lumpsum’) ter discussie stellen. ‘Vooral het hbo leunt teveel op outputfinanciering. Dat leidt tot een concurrentieslag om studenten, met geldverspillende wervingscampagnes.’ Ook de autonomie van de instellingen bij de besteding van de gelden is niet goed geregeld, vindt de SP. ‘Nu hebben de medezeggenschapsraden een controlerende rol. Op papier lijkt dat mooi, maar we krijgen veel signalen dat het niet lukt die rol goed te vervullen. Bovendien kunnen de raden zich vanuit het belang van de eigen instelling scharen achter directievoorstellen voor dure reclamecampagnes.’
Aanpassing van het bekostigingssysteem van het hoger onderwijs stond voor komend voorjaar al op de agenda van de Tweede Kamer. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?