Terug naar overzicht

Studenten somberder over arbeidsmarkt

Dat de banen niet meer voor het oprapen liggen, is zeker tot de studenten doorgedrongen. Een ruime meerderheid verwacht na de studie enige tijd afhankelijk te zijn van een uitkering.
Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Nobiles Media, een uitgever van publicaties voor studenten. Slechts eenvijfde van de 750 ondervraagde afstudeerders uit hbo en wo denkt nog vóór of kort na het afstuderen aan de slag te kunnen. Eén op de drie rekent op een zoekduur van drie maanden of meer. Eén op de twaalf gaat zelfs uit van minimaal een half jaar werkloosheid.

De juristen hebben de zonnigste kijk op hun perspectieven. Slechts drie procent van de aankomende meesters in de rechten denkt langer dan zes maanden nodig te hebben om aan een baan te komen. Bij de economische studies houdt al acht procent rekening met een zoekduur van meer dan een half jaar. Overigens zien aankomende studenten het sinds het begin van de conjuncturele neergang minder zitten met economie en bedrijfskunde. Het aantal aanmeldingen in deze sector daalde de afgelopen twee jaar met tientallen procenten.
Berichten over ontslagen in de industrie hebben kennelijk hun weerslag op de verwachtingen van afstuderende technici. Eén op de tien denkt meer dan een half jaar werkloos te zijn. Toch lijkt deze sector nog voldoende potentieel te bieden. Bij saneringsgolven worden jonge werknemers vaak gespaard. Op de lange termijn gaat bovendien een grote grijze golf met pensioen.

Van paniek onder afstudeerders lijkt nog geen sprake, maar hun verwachtingen steken schril af tegen de positieve berichten over de arbeidsmarktvooruitzichten van de HBO-raad en VSNU. De koepels meldden dat slechts twee procent van zowel de afgestudeerde hbo’ers als de academici langer dan een half jaar zonder werk zit.
Die gegevens dateren echter van 2002 (HBO-raad) en 2000-2001 (VSNU). Sindsdien is de arbeidsmarkt ook voor hoger opgeleiden verslechterd, zo meldde het Centrum voor Werk en Inkomen onlangs in zijn schoolverlatersbrief. Al blijft hun relatieve positie nog altijd sterk. (PH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?