Terug naar overzicht

Commerciële activiteiten Avans in één bv

De contractactiviteiten, die nu nog zijn ondergebracht in twee commerciële bedrijven, één voor de Hogeschool Brabant en één de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, zullen worden samengevoegd in één bv. Dat voorgenomen besluit heeft de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Het gaat, nu de twee hogescholen samen onder de naam Avans Hogeschool verdergaan, volgens het bestuur om een ‘accentverlegging, waarbij de focussing op de gelieerde hogeschool wordt vervangen door een focussing op de belangen van de totale stichting’. De holding Hogeschool Brabant Contractactiviteiten bv, waar tot nu toe de verschillende werkmaatschappijen van de Hogeschool Brabant onder vielen, gaat als holding van de nieuwe enige werkmaatschappij optreden. De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch kende geen holdingmaatschappij. De Raad van Bestuur vindt, ook al resteert er maar één werkmaatschappij, de instandhouding van een holding bv wenselijk: ‘Immers biedt een holdingconstructie grote flexibiliteit op het moment dat de SBH in de toekomst behoefte zou hebben om nieuwe bv’s op te richten en onder te brengen.’

De afgelopen jaren zijn verschillende veranderingen in de organisatie van de contractactiviteiten van de twee hogescholen doorgevoerd. In 2000 werden aan de Hogeschool Brabant vier werkmaatschappijen opgericht binnen een holding. Vorig jaar werden de vier bv’s samengevoegd tot de huidige Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen bv. In ‘s-Hertogenbosch werden de contractactiviteiten in 2002 voor het eerst in een aparte bv georganiseerd: ‘Hogeschool ‘s-Hertogenbosch Knowledge Services bv’.
De resultaten van de twee bv’s zijn bescheiden. Hogeschool Brabant Bedrijfsopledingen bv had in 2002 een omzet van 12,5 miljoen euro en een netto winst van 200.000 euro. De Bossche bv boekte in haar eerste jaar verlies: 100.000 euro bij een omzet van 1,9 miljoen euro. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?