Terug naar overzicht

HBO-Journaal fuseert mogelijk met Academia

Het HBO-Journaal zal verdwijnen als de huidige onderhandelingen over een nieuw landelijk hoger-onderwijsblad tot resultaat leiden. Gesprekspartners zijn de Stichting HBO-Journaal, de HBO-raad en de universiteitskoepel VSNU.
Een van de onderwerpen waar de onderhandelende partijen het eens over moeten worden is de positie van het nieuwe blad, waarin het HBO-Journaal en het VSNU-magazine Academia zullen opgaan. Het HBO-Journaal wordt uitgegeven door een onafhankelijke stichting; de HBO-raad geeft subsidie. Academia daarentegen ressorteert onder de afdeling voorlichting van de VSNU. Het is de vraag, hoe los of hoe vast de toekomstige uitgave ten opzichte van de twee hoger-onderwijskoepels komt te staan.
Ook moeten knopen worden doorgehakt over de financiën. De koepels en het tijdschriftenbedrijf Van Gorcum, dat als uitvoerend uitgever optreedt, hopen door de samenvoeging op de kosten te kunnen bezuinigen. Academia verschijnt zes maal per jaar, het HBO-Journaal negen keer per jaar. Men denkt het volume van de jaargang te kunnen halveren door het nieuwe blad negen keer per jaar uit te brengen in een omvang van 32 pagina’s. Daar staan wegvallende inkomsten tegenover van abonnees die nu beide bladen ontvangen.

Tussen het HBO-Journaal en het VSNU-magazine Academia bestaat al geruime tijd een zelfgekozen redactionele samenwerkingsrelatie. Van tijd tot tijd brengen de beide redacties gezamenlijke themakaternen uit. De redacties hebben nooit verbloemd dat ze een fusie wel zien zitten om samen sterker te staan.
Bij de huidige besprekingen staan zij echter aan de kant. De hoofdredacteur van Academia, Karijn Kees, heeft ouderschapsverlof. Het HBO-Journaal zit vanaf 1 oktober helemaal zonder hoofdredacteur: Yvonne van de Meent, die jarenlang de scepter zwaaide op de redactie, heeft zich teruggetrokken. Zij wil geen vragen beantwoorden over de voorgenomen fusie. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?