Terug naar overzicht

Hbo op de armoedegrens

Bijna een kwart van de hogescholen voldoet in financieel opzicht niet aan de gangbare minimumnormen. Tezamen hebben de instellingen een tekort aan eigen vermogen van 360 miljoen euro. Er is 400 tot 500 miljoen per jaar nodig om de sector financieel gezond te laten draaien.
Dat schrijft de Stichting Vangnet HBO, dat over de financiële gezondheid van de hogescholen waakt. Volgens de club is in het hbo een risicobuffer van vijfentwintig procent noodzakelijk, vanwege de hoge mate waarin hogescholen afhankelijk zijn van studenteninstroom. Bij universiteiten wordt uitgegaan van een buffer van tien procent.

De financiële middelen namen in de laatste vijf jaar weliswaar fors toe, maar dat geld ging op aan reorganisaties, forse toename van het aantal studenten en profesionaliseringsprogramma’s. Problemen verwacht de organisatie bij hogescholen die op zoek moeten naar vervangende huisvesting, al zijn de problemen met het onroerend goed minder acuut dan bij de universiteiten. Man en paard worden overigens niet genoemd door de stichting.
De Stichting Vangnet HBO is van mening dat Nederland met het hbo voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Vergeleken met Europese toplanden ‘blijken de Nederlandse hogescholen erg goedkoop te zijn, rijzen er ondanks een uitgebreid visitatiesysteem twijfels over de ontwikkeling van de kwaliteit en vertaalt het toegankelijkheidsbeleid zich niet meer in voldoende participatie. De groei van kenniscirculatie stagneert. De outputs van de hbo-sector zijn derhalve niet toereikend voor een plaats in de Europese top en evenmin als fundament voor een toonaangevende kenniseconomie’, aldus het rapport ‘Zuinig op de toekomst’.

Daar kan verandering in worden gebracht, al komt dat wel met een kruidig prijskaartje: er zijn extra exploitatiemiddelen nodig ter grootte van 400 tot 500 miljoen euro per jaar. ‘Ongeveer driekwart van dat bedrag is nodig voor de opvang van de extra studenten die het hbo moet laten instromen om de beoogde koppositie in Europa te realiseren.’ De beroerde financiële positie van het rijk is de stichting niet ontgaan: ze stelt derhalve dat de verhouding tussen publieke en private bekostiging van de hogescholen moet veranderen, of OCW moet de ambities bijstellen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?