Terug naar overzicht

HEAO Breda onderuit in Keuzegids, PABO en P&A hekkensluiters

De onaantastbaar lijkende toppositie van de HEAO Breda is onderuit gehaald. In de nieuwste Keuzegids-peilingen tuimelt de Bredase opleiding Bedrijfseconomie, jarenlang nummer één van Nederland, naar de elfde plaats.
‘Je kunt het resultaat niet slecht noemen, maar wij zijn onze voorsprong kwijt.’ Directeur Marc Hoornick heeft geen zin, nu ‘in een excuuscultuur te vervallen’. ‘Dit is vanzelfsprekend aanleiding om met elkaar een nauwkeurige analyse van de oorzaken te maken. En onze ambitie zal zijn, dat we terug in de voorhoede willen.’
Jarenlang adverteerde de Faculteit Economie & Management van de Hogeschool Brabant met de slogan ‘beste heao van het land’. Dat is voorlopig voorbij. De studentenenquêtes van de Keuzegids Hoger Onderwijs, deze week voor het eerst gepresenteerd onder de nieuwe naam ‘Studie-Keuze-Informatie (SKI)’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, liegen er niet om.
Ieder jaar wordt een deel van alle opleidingen van universiteiten en hogescholen onderzocht. Van de opleidingen die de HEAO Breda aanbiedt waren het afgelopen jaar de opleiding Accountancy en Bedrijfseconomie (BE) aan de beurt. Vooral de resultaten bij BE vallen zwaar tegen. In 1998 en 2001 kwamen de enquêteurs ook langs om het oordeel van de BE-studenten te vernemen. Beide keren werd de opleiding nog op de eerste plaats gezet. Binnen twee jaar is het beeld echter omgeslagen. In de peiling van 2003 keldert de Bredase opleiding Bedrijfseconomie naar de elfde plaats op de ranglijst van 22 onderzochte BE-opleidingen.

Een van de oorzaken van de degradatie is de kwaliteitsverbetering aan collega-hogescholen. Daar is men soms aan een gestadige opmars naar boven bezig. Maar het oordeel van de eigen studenten heeft een grotere invloed op de neergang. Op bijna alle onderdelen bladderen de glanzende scores van de afgelopen jaren af. Voor de categorieën ‘inhoud’, ‘docenten’ en ‘voorbereiding op de loopbaan’ gaven de studenten in 2001 nog beoordelingen die ver boven het gemiddelde uitkwamen; nu zijn het allemaal grijze gemiddelden geworden. Het oordeel over ‘studeerbaarheid’, twee jaar geleden nog gemiddeld, is nu zelfs ‘significant onder het gemiddelde’ gezakt.
De andere onderzochte heao-opleiding in Breda, Accountancy, doet het met een gedeelde derde plaats tussen vijftien collega-opleidingen een stuk beter. Maar ook daar heeft de HEAO Breda haar eerste plaats, die ze in 2000 verwierf moeten prijsgeven. Commerciële Economie werd vorig jaar teruggeplaatst van de eerste naar de tweede plaats op de ranglijst. Alleen de opleiding Management Economie & Recht, vorig jaar onderzocht bezet zodoende nog een eerste plaats.

Van de overige onderzochte opleidingen aan de Hogeschool Brabant komt alleen Bouwkunde/Civiele Techniek redelijk uit de bus: de Tilburgse opleidingen zijn in een gecombineerd onderzoek als zesde van veertien geklasseerd. Sociaal-Pedagogische Hulpverlening scoort onder het gemiddelde (gedeelde twaalfde plaats van twintig onderzochte opleidignen), en Chemie/Chemische Technologie ver onder het gemiddelde (twaalfde van veertien). Nog somberder is het gesteld met de Bredase opleidingen Personeel & Arbeid en PABO. Beide zijn door de studenten helemaal onderaan gezet. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?