Terug naar overzicht

Hogeschool ‘s-Hertogenbosch opnieuw aan de top

De Hogeschool ’s-Hertogenbosch is net als vorig jaar de beste brede hogeschool van Nederland. Ook nu staat de Bossche hogeschool als nummer vijf op de lijst, en is van de instellingen met een breed opleidingenaanbod als hoogste genoteerd. Vier categorale hogescholen gaan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch voor.
Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, reageert opgetogen: ‘In 2002 kwamen we op de eerste plaats, en dat is natuurlijk fantastisch. Maar nu weer eerste zijn is echt een prestatie. Blijkbaar wordt ons concept van hoge kwaliteit en studeerbaarheid in een overzichtelijke organisatie nog steeds erg gewaardeerd door onze studenten. We gaan er in de toekomst dan ook alles aan doen om onze mooie positie te handhaven.’
Studenten uit Den Bosch zijn nu zelfs iets meer tevreden dan het vorig jaar. Zij geven de Hogeschool ’s-Hertogenbosch een 7,08, tegenover 7,06 vorig jaar. Dit blijkt uit de voorlopige gegevens van het ‘Studie-Keuze-Informatie (SKI)’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie, voorheen de Keuzegids Hoger Onderwijs.
Ieder jaar wordt een deel van alle opleidingen van universiteiten en hogescholen onderzocht. Van de Bossche opleidingen waarvan deze editie de studenten zijn ondervraagd, zit het gros in de top of de subtop. Personeel & Arbeid, in 2000 hekkensluiter op de 21-ste plaats, maakt met een cijfer van 6,97 een sprong naar de zesde plaats. Ook Bouwkunde en Civiele Techniek, die in de onderzoeken als één opleiding worden beschouwd, klimmen met een 6,64 van een elfde plaats in 2000 naar de vijfde van de veertien opleidingen. Bedrijfseconomie in Den Bosch krijgt van de studenten een 6,92 en bezet daarmee de tweede positie (was vierde) op een totaal van 22 opleidingen.
De nog niet eerder gepeilde opleiding Bestuurskunde neemt eveneens een toppositie in: met een 6,71 komt de opleiding als tweede op de lijst terecht, op een totaal van vier. De opleiding Milieukunde in Den Bosch krijgt van de studenten een 6,85 en is zesde van de tien. Sociaal Pedagogische Hulpverlening uit Den Bosch (een 6,90) en Breda delen gezamenlijk de twaalfde en dertiende plaats van twintig onderzochte opleidingen. (FG/GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?