Terug naar overzicht

InHolland misschien bij hoorzitting

Hogeschool InHolland sluit niet uit dat ze zelf acte de presence geeft bij de mogelijke hoorzitting over haar beleid in de vaste Kamercommissie voor onderwijs. De SP heeft om die zitting gevraagd.
‘Misschien komen we ons eigen standpunt toelichten’, zegt Mirko Creyghton, directeur marketing en communicatie van de fusiegigant. ‘Het is heel goed dat wij nauwlettend gevolgd worden, en wij doen graag mee aan discussies.’

SP-Kamerlid Fenna Vergeer heeft om een hoorzitting met ontevreden InHolland-personeel gevraagd, omdat zij ontevreden is over de ‘ontwijkende antwoorden’ van staatssecretaris Nijs op haar Kamervragen. Die gingen onder andere over het personeelsbeleid, de overheadkosten, reclameuitgaven en samenvoeging van scheepsbouwopleidingen.
Volgens Vergeer getuigen de antwoorden niet alleen van onvoldoende kennis, maar ook van gebrek aan inzicht. ‘Cruciale vragen doet zij simpelweg af door te verwijzen naar de autonomie van de hogescholen.’ Uit de antwoorden zou blijken dat Nijs niet kan zeggen in hoeverre de 240 miljoen euro aan inkomsten bij InHolland besteed worden aan onderwijs. Vergeer: ‘Ik ben van mening dat de hbo-fraude nog maar het topje van de ijsberg is. De ijsberg zelf ligt kennelijk in zeer troebel water.’

Creyghton zegt zich prima te kunnen vinden in de antwoorden van Nijs. Volgens hem vergist de SP zich bij de berekening van de onderwijsuitgaven, die onder de helft zouden liggen van het totale budget. ‘Je moet niet alleen naar de personeelskosten van de docenten kijken, maar ook naar de investeringen in ict en gebouwen. Die zijn noodzakelijk voor goed onderwijs.’
Zo bekeken zou de overhead bij InHolland neerkomen op achttien procent. ‘Dat is vergelijkbaar met die bij andere hogescholen. En door de efficiëntie die de fusie oplevert zal dat nog omlaag gaan.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?