Terug naar overzicht

Interim Stelwagen zet nieuwe ondersteuningsorganisatie op

De Raad van Bestuur heeft vorige week Tjibbe Stelwagen als interimmanager aangetrokken om de nieuwe ondersteuningsorganisatie van de toekomstige Avans Hogeschool op te zetten. Vanaf 1 januari a.s. wil men de ondersteunende werkzaamheden op de drie locaties Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch centraal organiseren.
Volgens het meerjarenbeleidsplan zou de ondersteuning in twee nieuwe diensten moeten worden samengebracht: één voor ‘interne klanten’ (de eigen organisatie) en één voor ‘externe klanten’ (studenten). Momenteel is de ondersteuning ondergebracht in verschillende ondersteunende diensten en in afdelingen van academies en faculteiten. De bundeling zou tot een efficiëntere aanpak moeten leiden.
De herstructurering zou worden voorbereid door een van de vele projectgroepen die sinds het voorjaar in het kader van de reorganisatiecampagne ‘Focus op verbetering’ aan de slag zijn. Projectgroepen voor een aantal afzonderlijke ondersteunende domeinen zouden nadere invulling aan de taken van de nieuwe organisatie moeten geven. Maar nog steeds is niet duidelijk hoe de nieuwe structuur eruit zal zien en hoe de omschakeling naar de nieuwe verhoudingen in zijn werk gaat.
De beoogde indeling ‘intern-extern’ staat ook ter discussie: die zou niet helder genoeg zijn. Er worden alternatieven overwogen, die neerkomen op een meer functionele indeling van de ondersteuning, eventueel in meer dan twee nieuwe diensten.

Nu er minder dan vier maanden resteren om de voorgenomen invoeringsdatum te halen heeft de Raad van Bestuur besloten interimmanager Stelwagen knopen te laten doorhakken. Anderhalf jaar geleden werd hij ook al aangetrokken om een interim-klus op zich te nemen. Toen verving hij de directeur van de toenmalige Hogeschool Brabant Bedrijfsopleidingen, die wegens banden met het omstreden bedrijf O&O op non-actief was gesteld. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?