Terug naar overzicht

Kunstacademie niet in gebouw 2005

Er komt geen Akademie voor Kunst en Vormgeving achter de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Dat zegt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur.

Het bestemmingsplan van de gemeente laat dat eenvoudigweg niet toe, is zijn verklaring. Eerder heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een voorkeur voor een kunstacademie in gebouw 2005 uitgesproken.
Een kunstacademie met een eigen gezicht moet je niet wegfrommelen achter een gebouw, vindt Van Kalmthout. ‘Alle kunstacademies in Nederland hebben een eigen imago en het is de zaak die te behouden.’
Dat de Bossche gemeenteraad onlangs besloot het nieuwe museum voor hedendaagse kunst Het Kruithuis samen te laten gaan met het Noord-Brabants Museum in de binnenstad in plaats van met de kunstacademie in het Paleiskwartier, vindt hij nog steeds een gemiste kans. ‘Een dergelijke situatie willen we in de toekomst voorkomen.’
De kunstacademie moet wel in de buurt van de hogeschool blijven, zegt Van Kalmthout. Ook voor de gemeente Den Bosch is het van belang dat een aantal publieke functies, zoals de academie in het Paleiskwartier blijft.
Dat er nieuwbouw voor de kunstacademie moet komen staat buiten kijf. ‘Het gebouw voldoet niet meer. Al jarenlang niet.’ Voor studenten is er weliswaar genoeg atelierruimte, maar wil je meer, zoals een permanente expositie of andere tentoonstellingen dan is het gebouw ongeschikt.
Nieuwbouw op de huidige plek is niet onmogelijk, zegt Van Kalmthout. ‘De grond hebben we al. Als we het kunstonderwijs kunnen combineren met andere culturele functies zou dat een mogelijkheid kunnen zijn.’ De gemeente moet daar dan ook haar steentje aan bijdragen. Onlangs heeft de gemeente Den Bosch de Hogeschool mondeling toe gezegd de academie ‘in te bedden in het cultuurbeleid van de gemeente’. ‘Er moet een koppeling komen tussen de kunstacademie en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK)’, dat overigens iets anders is dan een Centrum voor Kunstzinnige Vormgeving, waar cursussen worden gegeven aan amateurs. Een CBK zoals de gemeente dat voor ogen heeft, vervult een centrale rol in de beeldende kunst in de stad. Het moet een ontmoetingsplek worden, met werkplaatsen, ateliers, presentatieruimtes en een kunstuitleen. Van Kalmthout ziet hier goede mogelijkheden in.
Voor juni 2004 moet er meer duidelijkheid zijn over de huisvesting van de Bossche kunstacademie. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?