Terug naar overzicht

Leijnse (HBO-raad) wil masters privatiseren

De overheid moet masteropleidingen privatiseren. Het publieke geld kan beter worden uitgegeven aan kwaliteitsverbetering van de bachelors.
Die oproep doet voorzitter Frans Leijnse van de HBO raad, de koepel van hogescholen. Hij was vandaag te gast bij de Open Universiteit voor de opening van het academisch jaar. Leijnse stelt dat bekostiging van masteropleidingen scheve concurrentieverhoudingen schept, terwijl de overheid instellingen allerlei beperkingen oplegt zoals een uniform collegegeld. Dat zou remmend werken.
Leijnse doet meer uitspraken die zijn collega’s van de universiteiten en hogescholen hem niet in dank zullen afnemen. Hij zegt niet mee te willen gaan in hun klaagzang over de lopende bezuinigingen op het hoger onderwijs, die neer zou komen op 400 miljoen euro in vijf jaar. ‘De nood van het hoger onderwijs mag hoog lijken, elders in de samenleving is de nood hoger.’ Leijnse noemt daarbij de armoedeproblematiek en de falende inburgering van ethnische minderheden.

Verbetering van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is volgens het vroegere kamerlid van de PvdA ‘vele malen urgenter en belangrijker voor de kenniseconomie dan meer geld voor het hoger onderwijs’. Leijnse houdt een hartstochtelijk pleidooi voor het aanboren van verborgen talent. Was dat in de jaren zestig en zeventig te vinden in de arbeidersklasse, nu gaat het erom allochtone jongeren niet verloren te laten gaan voor onze kenniseconomie.

Volgens Leijnse kan de ‘Lissabon ambitie’ (Europa moet in 2010 de leidende economische wereldmacht zijn) alleen gerealiseerd worden als de helft van alle jongeren minstens een bachelordiploma haalt. Nu zit nog geen dertig procent van de beroepsbevolking op dat niveau. Aangezien de instroom vanuit havo en vwo naar het hoger onderwijs bijna niet hoger kan, is het aanboren van het verborgen talent noodzakelijk. ‘De beroepskolom van vmbo, mbo en hbo zal een tweede koninklijke weg naar het hoger onderwijs moeten worden.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?