Terug naar overzicht

Nieuwe studies moeten bijdragen aan kenniseconomie

Universiteiten en hogescholen mogen tot 1 september 2005 alleen met nieuwe opeldingen van start gaan als ze een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie.
Dat besluit heeft het kabinet afgelopen vrijdag genomen op advies van staatssecretaris Nijs. Nieuwe opleidingen worden in principe eerst op kwaliteit beoordeeld door de Nederlandse Accreditatieorganisatie. Daarna toetst OCW de ‘macrodoelmatigheid’ van de nieuwe opleidingen. Doorstaat een nieuwe studie de kritische blik van Nijs, dan komt de opleiding in aanmerking voor bekostiging.

In feite toetst het ministerie van Onderwijs twee criteria: een nieuwe opleiding moet tegemoet komen aan een behoefte aan nieuwe beroepen of ontwikkelingen, en/of bevorderlijk zijn voor de werkgelegenheid in sectoren waarvoor de overheid directe verantwoordelijkheid draagt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?