Terug naar overzicht

OCW legt nadruk op leraren opleiden en doorstroom verbeteren

Het ministerie van Onderwijs gaat extra investeren in de aanpak van het lerarentekort en het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo. Dat staat in de onderwijsbegroting 2004.
Komend jaar wordt ongeveer 25,5 miljard euro uitgegeven voor onderwijs. Daarvan neemt het hoger beroepsonderwijs 1,65 miljard voor zijn rekening. Het wetenschappelijk onderwijs staat met 3,2 miljard euro met bijna het dubbele op de begroting.

Alle kritiek over de beroerde positie van het hoger onderwijs ten spijt, handhaaft het ministerie van Onderwijs zijn ambities. De doelstellingen voor het hoger onderwijs blijven hoog. ‘De aandacht in het hoger onderwijs is gericht op twee hoofdthema’s: het versterken van de bijdrage van het hoger onderwijs aan de economie, én excelleren, behoren tot de Europese voorhoede’, zo laat de onderwijsbegroting weten.
Om een en ander aan te pakken, moet eerst het lerarenbestand op orde zijn. Terwijl het aantal vacatures in Nederland in rap tempo afneemt, lijkt er in het onderwijs de komende jaren nog bijzonder veel vraag naar personeel. Recente cijfers voorspellen 10.400 vacatures in 2007.
Minister Van der Hoeven wil daar niets van weten en wil tegen die tijd nog maar 2200 open ‘onderwijsposten’ hebben. Komend jaar wordt daarom 71 miljoen euro in de bestrijding van het lerarentekort gepompt. Het is bedoeld voor onder meer betere begeleiding van instromers, leraren opleiden in de school en voor kwaliteitsverbeteringen van de bestaande opleidingen.

Wat betreft het hbo-beleid ligt de nadruk de komende jaren op versterking van de innovatiekracht en verbetering van de aansluiting voor mbo’ers. Om dit voor elkaar te krijgen, ontvangt het hbo in het komende jaar twee miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, oplopend naar 17,5 miljoen euro in 2007.
In de zorgopleidingen wordt komend jaar 8,5 miljoen euro uitgetrokken, oplopend naar 20,3 miljoen in 2007. Het geld is bedoeld voor onder meer de ontwikkelingen van nieuwe beroepsopleidingen waaronder de opleiding tot ‘Nurse practitioner’. Voor deze ‘superverpleegkundige’ is een hbo-masteropleiding noodzakelijk.
Het lectorenbestand dient uitgebreid, en er moet via de duale trajecten een verdere verweving met het bedrijfsleven komen. Wordt er komend jaar twee miljoen euro voor de samenwerking vrijgemaakt, in 2007 is dat opgelopen naar twintig miljoen. In 2004 wordt het lectorenbeleid geëvalueerd. Daarbij moet de ‘scharnierfunctie’ die de hogeschoolproffen vervullen tussen ‘onderwijs, economie en samenleving’ worden aangetoond.

De studiefinanciering – een begrotingspost van 2,5 miljard euro – beleeft een stilte voor de storm. Terwijl de Commissie Vermeend aan een verkenning naar mogelijke stelselwijzigingen werkt, blijven radicale wijzigingsvoorstellen in het stelsel op dit moment nog even uit. Voor eerstejaarsstudenten gaat in 2004 wel gelden dat ook de prestatiebeurs uit het eerste jaar pas in een gift wordt omgezet als zij hun diploma hebben gehaald. Voorheen gold dit alleen voor de stufi die vanaf het tweede studiejaar werd ontvangen.

Hoewel het ministerie van Onderwijs meer dan 500 miljoen euro van de extra 700 miljoen te besteden heeft gekregen, wordt er ook gesneden. Bezuinigd wordt er onder meer op de lonen: 6,2 miljoen euro in 2004, oplopend tot 19,1 miljoen euro in 2007. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?