Terug naar overzicht

Rick Kwekkeboom lector bij Gamma

Als lector Vermaatschappelijking in de Zorg / Geestelijke Volksgezondheid aan de Faculteit Gamma is per 15 oktober benoemd Dr. Ir. Rick Kwekkeboom. Zij is momenteel wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau.
Kwekkeboom gaat onderzoek doen naar de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslaafden. In de geestelijke gezondheidszorg bestaat het streven om psychiatrische patiënten zo veel mogelijk te integreren in de maatschappij. Deze vermaatschappelijking van de zorg heeft naast voordelen ook nadelen, zoals onbegrip of conflicten tussen zorginstellingen en patiënten.

De nieuwe lector zal samenwerken met een kenniskring van docenten uit de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Culturele & Maatschappelijke Vorming en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook medewerkers van verschillende zorginstellingen uit de regio zullen deelnemen, zoals het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda en de GGZ Breda en de GGZ Westelijk Noord Brabant. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?