Terug naar overzicht

Studeren levert maatschappij geld op

Studeren is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de maatschappij. Als de beroepsbevolking gemiddeld een jaar langer onderwijs geniet, levert dat jaarlijks een besparing op van ruim een miljard euro.
Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Investeren en Terugverdienen van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). De economen Wim Groot (UM) en Henriëtte Maassen van den Brink (UvA) concluderen dat onderwijsinvesteringen de samenleving veel opleveren. Het gaat om effecten in de gezondheidszorg, criminaliteit, sociale voorzieningen en maatschappelijke participatie.
De totale waarde van de welvaartseffecten zou zelfs 46.6 tot 53.6 miljard euro per jaar bedragen. Dit is zo’n 10 procent van het BNP in Nederland. Het gaat hierbij niet zozeer om werkelijke geldbedragen, maar om geluk- en tevredenheidgevoelens uitgedrukt als financiële waarden.

‘Onderwijs is dus geen kostenpost, maar een zeer rendabele investering’, concludeert SBO-voorzitter Jan Franssen. Het SBO is het platform van werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. Tegelijk met het onderzoek presenteerde de organisatie een bijdrage voor het innovatieplatform onder de titel ‘Effectief investeren in onderwijs en onderzoek’.
Daarin pleit het SBO voor het nog sterker bestrijden van voortijdig schoolverlaten, en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor de instellingen om te investeren en te innoveren. Bovendien zouden er zogenaamde ‘centres of excellence’ moeten komen: centra die de maatschappelijke toepasbaarheid van kennis uit onderwijs en onderzoek bevorderen en beschikbaar stellen.

In januari van dit jaar verscheen het eerste deel van het SBO-onderzoek ‘Investeren en Terugverdienen’. Hieruit bleek al dat een jaar extra onderwijs leidt tot een salaris dat zes tot acht procent hoger ligt. Voor de samenleving als geheel geldt dat die toename van het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking leidt tot een structurele toename van de economische groei met 0,3 procent. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?