Terug naar overzicht

Veel animo voor plaats in studentenfractie

Een groot aantal van 18 geïnteresseerden heeft zich gemeld voor de vacature bij de studentenfractie Inspraak van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch.

Dit is het resultaat van een oproep die enkele weken geleden naar alle studenten is gestuurd. Deze interesse is ‘erg opmerkelijk’ omdat tijdens eerdere verkiezingen voor studentraadsleden het aantal kandidaten even groot was als het aantal beschikbare plaatsen, stelt studentraadslid Mark Haers, vierdejaars Bedrijfseconomie. Aspirant-raadsleden kunnen zich tot 7 oktober aanmelden. De verkiezingen vinden 16 en 17 oktober plaats.
Over de reden van de toeloop tast Haers in het duister. ‘Ik kan er niks over zeggen. Ik ben blij dat er zoveel animo is. Want het gaat hier best goed, maar het kan altijd beter.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?