Terug naar overzicht

Verbouwing hogeschool loopt vertraging op

De grootscheepse verbouwing van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch loopt een flinke vertraging op. De oplevering zal niet medio 2005 zijn maar waarschijnlijk driekwart tot een jaar later, schat Marius Wijnakker, voorzitter van de projectgroep die de renovatie voorbereid.

De oorzaak is de opstelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), op initiatief van de Bossche Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). De raden zijn op zich voor een dergelijke verbouwing, maar stellen vraagtekens op cruciale onderdelen. In juli ging de HMR uiteindelijk akkoord met de plannen onder enkele voorwaarden. Duurzaamheid dient opgenomen te worden in de bouwplannen, de activiteitgerelateerde werkplekken (‘flexplekken’) komen ter discussie, de nieuwbouw van de kunstacademie moet bekeken worden en het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) moet uitgewerkt zijn.
De Raad van Bestuur is met de GMR in gesprek over de nieuwbouw van de kunstacademie, zegt Wijnakker. Verder gaan er enkele werkgroepen van start die zich buigen over de gewraakte onderwerpen. Zij moeten december met hun rapportages komen. De werkgroep Rijke Leeromgeving gaat het LIC, een studiecentrum dat op alle locaties van de Stichting Brabantse Hogescholen (Den Bosch, Breda en Tilburg) moet verrijzen, voor de Bossche hogeschool nader uitwerken. De werkgroep Medewerkersplekken onderzoekt op wat voor manier het personeel gehuisvest kan worden. De werkgroep Openbare Ruimten en Ondersteunende Diensten gaat bezien hoe het Atrium, de kantines en de informatievoorziening op de begane grond ingericht kan worden. Verder zal de themagroep Duurzaamheid onderzoeken in hoeverre de verbouwing op mens- en milieubewuste manier kan gebeuren.
Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in januari 2004 starten. Dat wordt nu niet gehaald. In het gunstigste geval kan de architect eind december aan de slag met het maken van de tekeningen. De plannen moeten dan onder meer nog door de gemeente goedgekeurd worden. ‘De echte verbouwing zal misschien pas in het najaar van 2004 of begin 2005 kunnen beginnen en die zal zo’n anderhalf jaar duren.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?