Terug naar overzicht

Verhoging schoolgeld duaal studeren afgekeurd

Duale studenten van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ’s-Hertogenbosch hoeven waarschijnlijk niet hetzelfde schoolgeld als voltijdstudenten te betalen. Wat ze dan wel moeten betalen, is nog niet bekend.
Een aantal duale studenten had beroep aangetekend tegen de gelijktrekking van de collegegelden van de duaal- en voltijdstudenten. Het betekende dat zij dit jaar anderhalf keer meer schoolgeld moesten betalen, dan waar ze op gerekend hadden. Zij vonden dat niet terecht, omdat zij minder gebruik maken van de faciliteiten van de school en omdat ze ook minder begeleiding behoeven dan voltijdstudenten.
Het College van beroep besliste vandaag dat dit beroep gegrond was. De Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen heeft de verhoging volgens het college niet goed onderbouwd, vooral omdat het verschil zo groot is. Belangrijk was ook het feit dat de wetgever aangeeft wat het schoolgeld van een voltijdstudent moet zijn, maar voor duale en deeltijdstudenten de scholen de ruimte geeft dit zelf te bepalen. Als dan toch besloten wordt duale studenten hetzelfde te laten betalen als voltijdstudenten, dan moet de school daar wel een heel goede reden voor hebben en die ook kunnen aantonen, meent het college. Het schriftelijke verweer, waarin een advies van de financiële administratie was opgenomen en de mondelinge uitleg van een vertegenwoordiger van de school, waren volgens het college niet overtuigend.
Duaalstudenten kregen in juni dit jaar een acceptgiro binnen waarop het nieuwe collegegeld voor schooljaar 2003/2004 stond vermeld: 1445 euro. Dat was schrikken, want veel studenten hadden verwacht dat ze dit jaar 1000 euro moesten betalen. In het duale onderwijs werd tot dit schooljaar onderscheid gemaakt tussen’leerjaren’ en ‘werkjaren’. Voor die eerste categorie betaalden de studenten het voltijdbedrag en voor de werkjaren een lager tarief van duizend euro. De Raad van Bestuur wilde aan dit verschil een eind aan maken, omdat er veel onduidelijkheid was over wat nu ‘leerjaren’ en wat nu ‘werkjaren’ waren, mede doordat de verschillende duale trajecten anders ingevuld worden.
De ‘klagers’ waren een student Civiele Techniek (’s-Hertogenbosch), twee studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde en één student Bouwkundige Architectuur (Tilburg) en een student Accountancy (Breda). De Bredase studente werd bij de zitting van het college in Breda gesteund door haar hele klas, die bestaat uit 31 personen.
Met het gegrond verklaren van het beroep van de studenten, is het in maart genomen besluit van de Raad van Bestuur om het collegegeld van de duale studenten te verhogen, nietig verklaard. De raad moet op korte termijn met een nieuw besluit komen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?