Terug naar overzicht

Verlies marktaandeel ondanks groei in ‘s-Hertogenbosch

De toekomstige Avans Hogeschool, de optelling van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, verliest marktaandeel. De Hogeschool ‘s-Hertogenbosch trekt dit jaar wederom meer eerstejaars dan een jaar eerder. Maar dat is niet genoeg om de relatieve krimp van de Hogeschool Brabant goed te maken.
De Bossche hogeschool verwelkomt 1898 eerstejaars: 6,6 procent meer dan vorig jaar. Dat is iets beter dan het groeipercentage van het totale Nederlandse hbo: 5,5 procent. Het marktaandeel van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch groeit daardoor een fractie (0,02 procent), veel te weinig om het verlies van 0,27 procent marktaandeel van de Hogeschool Brabant te compenseren. Het lukt de Hogeschool Brabant al enkele jaren niet, mee te profiteren van de aanhoudende groei in het hbo.
Weliswaar is het aantal van 2542 aanmeldingen voor een voltijdopleiding aan de Hogeschool Brabant 1,3 procent meer dan vorig jaar, maar dat effect wordt meer dan teniet gedaan doordat de wervende kracht hoofdzakelijk uitgaat van twee opleidingen met een studentenstop: Fysiotherapie en Communication & Multimedia Design. Als gevolg daarvan moeten 180 belangstellenden worden teleurgesteld, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Gecorrigeerd voor dit effect daalt de instroom met 2,7 procent, en daalt het marktaandeel ‘eerstejaars voltijd’ van de Hogeschool Brabant van 3,37 procent een jaar geleden naar 3,10 procent nu.

Wat de terugloop van de Hogeschool Brabant veroorzaakt is niet helemaal duidelijk. Wel blijft in heel zuidelijk Nederland de ontwikkeling (plus 2 procent) ten opzichte van de landelijke trend (plus 5,5 procent) enigszins achter. De randstad trekt. Kamernood of niet: studeren in de hoofdstad is het weer helemaal. De Hogeschool van Amsterdam beleeft voor het eerst in zijn bestaan een ware groeistuip met 25 procent meer eerstejaars. Maar ook de noordelijke en oostelijke provincies zijn gewild. De Hanze Hogeschool in Groningen noteert plus 10 procent, de Hogeschool Windesheim in Zwolle plus 11 procent en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen plus 14 procent.
Verschillen tussen het noorden en het zuiden zijn trouwens niet allesbepalend. Zo verwelkomt ook de Hogeschool Zuyd in Limburg tien procent meer eerstejaars dan vorig jaar, terwijl boven de rivieren de grootste hbo-gigant InHolland ruim elf procent achteruit boert.
De stagnatie in het zuiden komt helemaal voor rekening van de provincie Noord-Brabant. De groei van grootste Brabantse hbo-instelling, Fontys, blijft met 4,2 procent achter bij de rest van het land. De Nationale Hogeschool voor Toerisme & Verkeer (NHTV) in Breda gaat tegenwoordig schuil onder de naam ‘Internationale Hogeschool Breda’; voorlopig zonder veel succes, want men telt 1,0 procent minder aanmeldingen dan een jaar geleden. Ook de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch wordt weer wat kleiner: 2,2 procent minder eerstejaars. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?