Terug naar overzicht

Aanscherping prestatiebeurs blijkt boekhoudtruc

Tussen de bezuinigingsplannen van Balkenende II was het bijna niet opgevallen, maar ook de studenten krijgen hun deel. De basisbeurs wordt nu nog omgezet in een gift als je het eerste jaar hebt gehaald. Volgens een plan van het kabinet moet je er straks het bachelor-diploma voor behalen.
Waarom? In het HBO-Journaal zegt een woordvoerder van het ministerie dat de maatregel het voortijdig afhaken moet tegengaan: ‘De boodschap is: je begint aan een studie om een diploma te halen.’ Het blad heeft in een ‘factsheet’ van het ministerie van Onderwijs echter een meer voor de hand liggende reden ontdekt. Daarin staat namelijk dat de nieuwe regels ’tot doel hebben het financieringstekort te beperken’.
Maar hoe dan? Is het aantal studenten dat wel de propedeuse, maar niet de eindstreep haalt zo groot dat met het uitsparen van de basisbeurs voor die groep het financieringstekort kan worden teruggedrongen?
Het HBO-Journaal helpt zijn lezers uit de droom. Het gaat om weinig meer dan een boekhoudkundige truc. Uiteindelijk levert aanscherping niets op omdat het leeuwendeel van de leningen toch een gift zal worden. Maar volgens de boekhoudregels hoeven die leningen pas in de begroting te worden opgenomen als ze een gift worden. In 2004 betekent dat een besparing op de onderwijsbegroting van 455 miljoen. In volgende jaren wordt het volle bedrag alsnog opgevoerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?