Terug naar overzicht

Academie wil geen Economie in haar naam

De Academie voor Financieel Management (AFM) ziet niets in het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om in de nieuwe organisatiestructuur de naam te veranderen in de Academie voor Economie.
De academie wil liever de huidige naam handhaven. Dat heeft waarnemend directeur Hans Gruijters 23 september geschreven in een brief aan de Raad van Bestuur.

De naam economie roept een verkeerd beeld op van de inhoud van de opleidingen die onder de AFM vallen, meent Gruijters, namelijk dat van economische onderwerpen zoals werkgelegenheid, nationaal inkomen en inflatie. Onderwerpen die niet aan bod komen bij Bedrijfseconomie en Accountancy, opleidingen die volledig zijn gericht op het gebied van financieel management. Een naamsverandering zou mensen op het verkeerde been kunnen zetten. Gruijters vreest zelfs dat het kan leiden tot verkeerde studiekeuzes. Als voorbeeld wordt in de brief aan de Raad van Bestuur een middelbare scholier aangehaald die het vak economie heeft gehad en bij die term een ander beeld heeft. Als deze kiest voor een Academie voor Economie, komt hij van een koude kermis thuis, want hij verwacht geen financieel administratieve opleiding.
De term Economie is te breed, betoogt Gruijters. Ook binnen het vakgebied gebruikt men hem niet, wel specifiekere termen als financieel/administratief. Ook bij vakbladen is de term financieel management ingeburgerd. Gruijters noemt het tijdschrift Controlling (van de vereniging voor Financieel Administratief Management) en het tijdschrift Financieel Management.
De naam Financieel Management is duidelijk en doet recht aan de inhoud en het assortiment van de opleidingen, zo meldt Gruijters de Raad van Bestuur. ‘Ook de Engelstalige benaming Financial Management laat niets aan duidelijkheid te wensen over.’
Overigens is de academie wel te spreken over de voorgestelde bachelortitel, Bachelor of Economics. ‘Dat heeft meer gewicht dan Bachelor of Business Administration,’ zei Gruijters gisteren tijdens de vergadering van de academieraad. ‘Zo mag een afgestudeerde van elke opleiding zich noemen.’ De academies hebben tot 7 oktober de tijd om te reageren op de voorgestelde namen. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?