Terug naar overzicht

Academieraad maakt zich zorgen over belangenbehartiging

De leden van de academieraad zijn bang dat de belangen van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch niet goed genoeg worden behartigd.
Wegens ziekte wordt de huidige directeur Marianne Wagemans sinds juli tijdelijk vervangen door zowel opleidingscoördinator Bedrijfseconomie Hans Gruijters, die de verantwoording over de lopende zaken heeft, als Ine van Zon, directeur van de Academie voor Marketing & Internationaal Management. Deze laatste is verantwoordelijk voor Personele Zaken en het ‘co-management’, waaronder de communicatie met andere academiedirecteuren en de Raad van Bestuur valt.
De raadsleden denken dat iemand die buiten de Academie voor Financieel Management werkzaam is, niet genoeg oog heeft voor de academie. Ze zijn vooral bezorgd vanwege de veranderingen die gaande zijn. De leden vrezen niet voldoende of te laat op de hoogte te worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen zoals de bachelors en masters. En dat de academie daardoor haar zelfstandigheid zelfs op den duur zou kunnen verliezen. ‘Op het moment dat er van zoiets sprake is, moet iemand ons vertegenwoordigen bij de Raad van Bestuur. Of het aankaarten bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.’ Dat zou het beste kunnen worden gedaan door iemand van de eigen academie, vindt de raad.
Vervangend directielid Ine van Zon vindt de zorg van de academieraad begrijpelijk. ‘Eigenlijk zeggen ze: “Raad van Bestuur, zorg voor ons”. Ik doe mijn best om de academie naar eer en geweten goed te vertegenwoordigen. In deze fase van de hogeschoolontwikkelingen, waarbij we in de herontwerpfase zitten, acht ik mezelf in staat beide petten goed te vertegenwoordigen. Waar ik de expertise ontbeerde, heb ik me ingewerkt, door me in te laten praten door Hans of me in te lezen. Mochten medewerkers daar twijfels over hebben, dan hoop ik dat onmiddellijk open en rechtstreeks van hen te vernemen.’

De verdeling van de taken kan overigens binnenkort weer heel anders zijn. Hans Gruijters stelde tijdens de academieraad al dat de Raad van Bestuur heeft toegezegd dat uiterlijk in december duidelijk is door wie de academie in de toekomst wordt aangestuurd. Op 28 oktober aanstaande staat daarover een open gesprek gepland met Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?