Terug naar overzicht

Benoeming nieuwe leidinggevenden van start

De komende weken zal het management van de Avans Hogeschool worden aangesteld. De aanstellingen gaan op 1 januari 2004 in. De Raad van Bestuur kiest de nieuwe leidingevenden uit het bestaande management.
Over de plaatsingsprocedure zijn de betrokkenen (leidinggevenden met salarisschaal 13 of hoger) afgelopen vrijdag geïnformeerd. Het gaat niet om sollicitaties, maar men krijgt wel de gelegenheid voorkeuren uit te spreken.

Uit de start van de plaatsingsprocedure kan worden opgemaakt, dat over de nieuwe inrichting van de twee hogescholen knopen zijn doorgehakt. Vooral over de verhouding tussen academies, het Leer- & Innovatiecentrum (LIC) en de ondersteunende diensten bestond nog onduidelijkheid. Ook de organisatiestructuur zelf van de ondersteuning was tot nu toe een punt van discussie.
De nieuwe structuur wordt formeel op 1 januari van kracht, maar de effectuering zal pas met ingang van het nieuwe studiejaar rond zijn.
Hoe de nieuwe organisatie er precies uit gaat zien, krijgen de medewerkers begin november te horen via informatiebijeenkomsten. Er worden afzonderlijke sessies belegd voor docerend en ondersteunend personeel. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?