Terug naar overzicht

‘Brandschoon’ Windesheim ontdekt met Schutte voor de deur ‘problemen’

De commissie Schutte, die in opdracht van het ministerie de ‘hbo-fraude’onderzoekt, gaat het land in. Als eerste wordt de Hogeschool Windesheim onder handen genomen. De Zwolse instelling, die tot nu toe boven elke vedenking verheven leek, heeft nu toch ‘problemen’ ontdekt.

Sjoemelen met inschrijvingen? Het bleek vorig jaar een wijdverbreid gebruik in het hbo. Maar je had een categorie hogescholen die brandschoon leken. Zoals de Hogeschool Windesheim. In maart 2002, toen minister Hermans een eerste ‘zelfreinigend onderzoek’ van de instellingen verlangde, stak bestuursvoorzitter Dijkstra volgens een kop in de Zwolde hogeschoolkrant nog zijn ‘hand in het vuur voor onschuld van Windesheim’. Buitenlandse studenten bezochten de hogeschool alleen via uitwisseling met gesloten beurzen, en contracten met derde, zoals de LOI en de Rabobank-academie waren ook allemaal dik in orde, meldde de voorzitter.

In dezelfde hogeschoolkrant anderhalf jaar later meldt het Zwolse College van Bestuur nu, dat ook op Windesheim mogelijk ‘problemen zijn geconstateerd’. Uit het eerste verkennend onderzoek, dat de commissie Schutte voor de zomer uitvoerde, waren vragen gerezen over Windesheims beroeps- en volwasseneneducatie, aldus de melding van het College van Bestuur. Bijvoorbeeld over de praktijk dat Windesheim deelnemers aan dit onderwijs die het certificaat onderwijsassistent of instructeur kregen voor bekostiging werden aangemeld.
Ter verdediging voert het College van Bestuur meteen al aan, dat deze ‘voorgestructureerde leerroutes’ waren opgezet ‘in samenspraak en zelfs met subsidie van het ministerie (…) om te voorzien in een als dringend ervaren maatschappelijke behoefte’. De afgelopen weken zou staatssecretaris Nijs de leerroute eerst goed- en daarna weer afgekeurd hebben. Omdat de leerroutes al gestart zijn zit het bestuur nu met de handen in het haar, omdat de studenten de dupe dreigen te worden van onduidelijkheden in de regelgeving. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?