Terug naar overzicht

Duaal collegegeld voorlopig lager

Ouderejaars duale studenten betalen alleen nog dit studiejaar minder collegegeld dan hun collega’s van de voltijd. Daarmee is de Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen de studenten gedeeltelijk tegemoet gekomen.
Eerstejaars moeten al wel het hogere bedrag betalen, dat gelijk is aan het wettelijk collegegeld voor de voltijd, 1445 euro. De raad wilde dit schooljaar alle studenten, zowel voltijd als duaal, evenveel collegegeld laten betalen. Het College van Beroep verklaarde dit besluit eind september echter nietig.
Een aantal duale studenten was in beroep gegaan tegen de gelijktrekking. Het betekende dat zij dit jaar anderhalf keer meer moesten betalen dan waar ze op gerekend hadden. Zij vonden dat niet terecht, omdat ze menen dat ze minder gebruik maken van de faciliteiten van de school, zoals computers en de mediatheek.
Dit erkent de Raad van Bestuur. Met het argument dat duale studenten ook minder begeleiding nodig hebben dan reguliere studenten, is de raad het echter oneens. ‘Die is juist intensiever dan bij voltijdstudenten’, zegt Thom van den Brule, die in deze zaak de Raad van Bestuur vertegenwoordigde. ‘Vaak is er sprake van één-op-één-begeleiding.’
Dit jaar is voor de ouderejaars duale studenten een soort overgangsjaar. Nu betalen ze nog het oude bedrag van 1035 euro, vanaf volgend jaar gaan zij hetzelfde betalen als de voltijdstudenten.
Van den Brule heeft de collegegelden vergeleken met die van omringende instellingen. ‘Daar is het heel gebruikelijk om hetzelfde te vragen als aan voltijdstudenten’, zegt hij. ‘Wat wij doen is dus niet afwijkend.’ (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?