Terug naar overzicht

Flirt van Nijs met CDJA, JOVD en JS roept vragen op

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld over het bericht in Science Guide dat staatsecretaris Nijs drie politieke jongerenorganisaties gevraagd zou hebben hun rol als vertegenwoordiger van de studerenden sterker te profileren.

Het zou gaan om het CDJA, de JOVD en Jonge Socialisten, die zijn gelieerd aan respectievelijk het CDA, de VVD en de PvdA. Kamerlid Kees Vendrik vraagt wat Nijs hiermee beoogt, en of zij de vertegenwoordiging door de landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb als problematisch ervaart. Bovendien wil hij weten waarom ze zich tot de genoemde organisaties beperkt.

De LSVb ziet er in principe geen probleem in. Voorzitter Merijn de Jong: ‘Wij hopen dat het niet bedoeld is om ons buitenspel te zetten. Maar voorlopig blijven wij en het ISO vertegenwoordigd in de StudenKamer, het geregeld overleg met de staatsecretaris. Wij ervaren de samenwerking daar in elk geval niet als problematisch.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?