Terug naar overzicht

Hans Gruijters gaat Academie voor Financieel Management alleen leiden

Hans Gruijters, opleidingscoördinator Bedrijfseconomie, is vanaf gisteren alleen aansprakelijk als waarnemend directeur voor de Academie voor Financieel Management (AFM). Daarmee vervalt de gedeelde waarneming met Ine van Zon, directeur van de Academie voor Marketing en Internationaal Management.
Dat is afgelopen dinsdag besloten in een gesprek met Jos Ossewaarde, lid van de Raad van Bestuur.
Gruijters en Van Zon vervingen vanwege ziekte sinds juli tijdelijk directeur Marianne Wagemans, waarbij Gruijters de verantwoording over de lopende zaken had en Van Zon Personele Zaken en het ‘co-management’ op zich nam. Onder dat laatste valt onder meer de communicatie met andere academiedirecteuren en de Raad van Bestuur.
‘Het blijkt gemakkelijker en beter om slechts één persoon met het totale plaatje te belasten’, legt Gruijters uit. ‘De communicatie vergde erg veel energie, want alle taakgebieden hebben met elkaar te maken. Als je de verantwoordelijkheid in één hand houdt, dan weet je direct wat er speelt.’

De academieraad staat achter het besluit. De leden spraken tijdens de laatste vergadering nog hun zorgen uit over de belangenbehartiging, omdat ze vreesden niet voldoende of te laat op de hoogte te worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen. Ze pleitten voor vervanging vanuit de eigen academie. Cees de Bekker, voorzitter van de academieraad: ‘Dit besluit vinden we prima. Zo zullen de communicatielijnen een stuk korter liggen.’
De nieuwe academiedirecteur wordt net als bij alle andere academies eind januari bekend. Voor de AFM wordt ernaar gestreefd de daadwerkelijke indiensttreding per 1 februari 2004 te realiseren, in plaats van september van dat jaar. Als dat niet mogelijk is, dan zal waarschijnlijk een interim-manager worden aangesteld om de periode te overbruggen. ‘Reden hiervan is dat ik de waarneming naar mijn eigen beeld niet kan combineren met het blokcoördinatorschap’, zo liet Gruijters weten in een mail aan alle medewerkers.
Overigens is afgesproken dat functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de academie tot na 1 februari 2004 worden uitgesteld. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?